Deler av Gyldenløves gate er stengt på grunn av oljesøl fra en feiebil. Det jobbes med å fjerne oljesølet.

oljesøl1.jpg

Bildet viser det tilsølte området som nå er dekket av oljeaborberende middel. Foto: Lars Slåen. Kristiansand kommune.

En av kommunens feie- og spylebiler hadde et uhell i morgentimene i dag. En lekkasje fra bilen førte til oljesøl over et cirka 400 kvadratmeter stort område fra krysset Gyldenløves gate/Kirkegata og til Markens gate.

Gyldenløves gate er derfor stengt for kjørende i dette området. Det er også noe oljesøl i Markens gate, men her er det mulig å kjøre.

Oppryddingen er i gang og det har blitt lagt på et oljeabsorberende middel som nå ligger og trekker til seg oljen. Dette vil senere bli vasket opp og fjernet.

Gående og syklende bes være observante og ikke tråkke i det tilsølte området.

Kontakt for media:

Glen Allan Eikeland, produksjonssjef, tlf. 90 98 44 83