Økt tilskuddspott til frivillige lag og organisasjoner

Nå utlyses to tilskuddsordninger til helse- og sosialfeltet og kulturfeltet. Formålet er å stimulere frivillig aktivitet og hjelpe til med kostnader relatert til koronapandemien. Søknadsfrist 25. oktober.

Hender med hjerter shutterstock.jpg

Illustrasjonsfoto: shutterstock.com

Kristiansand kommune utlyser nå to tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger. Formålet med de to tilskuddsordningene er å stimulere den frivillige aktiviteten i Kristiansand kommune.

Dette innebærer å hjelpe frivillige lag og foreninger gjennom dekning av økte kostnader grunnet koronatilpasning, tiltak for å få opp aktivitetsnivået etter koronastengning og forberedelser til, eller aktivitet i forbindelse med frivillighetens år 2022.

Tilskuddsordning for helse og mestring
Stimulere det frivillige arbeidet og den frivillige aktiviteten innen helse- og sosialfeltet i Kristiansand kommune.

Ramme: kr 1.500 000

Tilskuddsordning for kultur og innbyggerdialog
Stimulere det frivillige arbeidet og den frivillige aktiviteten innen kulturfeltet, herunder idretten.

Ramme: kr 3.000 000

Søknadsskjemaer

For at søknaden skal behandles må handlingsplan og budsjett vedlegges for tiltaket det søkes tilskudd til. For tapte inntekter eller merutgifter må dokumentasjon vedlegges.

Samtlige søkere må registrere seg i Aktørbasen for å kunne søke tilskudd.

For mer informasjon om tilskuddsordningene og retningslinjer, se: www.kristiansand.kommune.no/tilskudd - krisepakke korona - Frivillighet eller krisepakke korona -helse og sosial 

Søknadsskjema for helse og mestring 

Søknadsskjema for kultur og innbyggerdialog  

Kontaktpersoner

Helse og mestring
Bernt.Erik.Klokkervold@kristiansand.kommune.no / mob: 93 04 61 83

Kultur og innbyggerdialog
Irene.kaspersen@kristiansand.kommune.no / mob: 93 08 79 24

heidi.johansen@kristiansand.kommune.no / mob: 48 29 58 12