Øker oppfølging i rusmiljø

Kommunen øker innsatsen i rusmiljøet på grunn av økt smitte. Den øvrige befolkningen skal fortsette å følge gode smittevernregler.

Ikke særlig smittsom type

- Det er påvist smitte i rusmiljø i Kristiansand kommune. Viruset ser ikke ut til å være av en særlig smittsom type, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

Endelige svar på genomsekvensering som vil avklare hvilken type virus dette er, foreligger ikke fra Folkehelseinstituttet enda.

Smitten har vært mellom nærkontakter slik det har vært gjennom hele pandemien. Siden smitten foregår på samme måte som før, vil ikke kommuneoverlegen råde til nye tiltak.

- Metodene for å unngå smitte er de samme som tidligere: Hold avstand til andre mennesker og vask hender. Alle som får symptomer forenlig med infeksjon skal teste seg og være hjemme til svar foreligger, sier Vik.

Samme regler gjelder

Det er fortsatt ikke påvist smitte mellom tilfeldige personer i det offentlige rom eller på kollektivtrafikk i Kristiansand. Unntaket har vært to utbrudd på spisesteder omkring nyttår.

- Dermed opprettholder vi de reglene som gjelder. Avstand er det viktige tiltaket for å unngå smitte, og dette gjelder også på kollektivtrafikk, sier Vik.

Vi anbefaler ikke generell bruk av munnbind i det offentlige rom.

Det er fredag formiddag foreløpig påvist smitte hos 23 personer med tilknytning til rusmiljøet, men vi har grunn til å tro at betydelig flere er smittet uten at disse har testet seg.

- Vi ser også at noen av dem som er satt i karantene ikke klarer å forholde seg til dette. Dermed er det enda viktigere for oss alle at vi opprettholder avstandsreglene, sier Vik.

Arbeider bredt

Kommunen bruker nå alle kanaler for å følge opp rusmiljøet, inkludert de som er i karantene og isolasjon. Det tilbys bosted til de som har behov for det, og det er et tett samarbeid med Sørlandet sykehus.

Kommunalsjef for livsmestring i Kristiansand kommune, Inger Ingebretsen, sier at fokuset på det tyngste rusmiljøet er styrket, og retter ekstra oppmerksomhet mot dette.

- Vi har våre lavterskeltilbud som feltsykepleie, tandem, forsterkningsteamet og flere. Vi gjør oss mer fleksible, tilgjengelige og oppsøkende, sier kommunalsjefen.

Flere ansatte kan nå gjennomføre hurtigtester.

- Kolleger i tjenesten gjør en kjempejobb med å motivere til testing og følge opp, og de gjør en ekstra jobb for at vi skal komme gjennom dette på best mulig måte, sier kommunalsjefen som også peker på et godt samarbeid med frivillige organisasjoner, fastlegene og hjemmetjenestene som legger til rette for gode løsninger.

Kontakt for media 

Kommuneoverlege 
Styrk Fjærtoft Vik

Kommunikasjonsrådgiver
Børge Røssaak Nilsen
91 35 36 90