Nye anbefalinger

Kommuneoverlegen i Kristiansand sender nå ut nye anbefalinger til serveringssteder og treningssentre i kommunen. Årsaken er utviklingen i smitte.

Serveringssted

Vi anbefaler munnbind for alle ansatte når det ikke kan opprettholdes avstand til andre på minst en meter. Anbefalingen gjelder fra lørdag 13. februar, men vi oppfordrer likevel til at bruk av munnbind blant ansatte innføres allerede i kveld.  

Vi anbefaler fortsatt obligatorisk gjesteregistrering av alle gjester. Ved smitteutbrudd har kommunen sett at dette er avgjørende for å få kontroll over utbruddet.

Skjenkeregler er uendret. Det betyr

  • innslippsstans klokken 22.00
  • skjenkestopp klokken 24.00

Treningssentre

  • Vi anbefaler adgangsregistrering. Bruk gjerne kommunens løsning for dette.  
  • Vi anbefaler fastsettelse av maksimalt antall til stede i lokalene.
  • Vi anbefaler sterkt at senteret har personell som sikrer at alle smittevernregler overholdes.
  • Vi kommer til å be om ukentlig rapport og kommer tilbake til innholdet i denne. Det sentrale er at sentrene har personell til stede som sikrer at smittevernreglene overholdes.

 

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
91 35 36 90