Oppfordrer til å ta i bruk Smittestopp-app

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik oppfordre kommunens befolkning til å laste ned og ta i bruk Smittestopp-appen.

– Smittestopp-appen vil kunne være et godt hjelpemiddel for smittesporerne når smitten oppstår. Da trenger vi alt av hjelpemidler vi kan få for å finne nærkontaktene til den som er smittet. Appen har allerede vist seg nyttig. For at den skal være et godt verktøy må flest mulig i befolkningen ta den i bruk, da vil effekten være størst for oss, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

Ingen delte personopplysninger 

Appen ble relansert 21. desember. Denne Smittestopp-appen skiller seg fra den gamle versjonen ved at den bruker Bluetooth og ikke GPS-data, den laster ikke opp personopplysninger til en sentral server og den vil kun bli brukt til smittesporing, ikke analyse eller forskning. Appen bruker i tillegg lite av telefonens batteri.  

Det er helt frivillig å laste ned Smittestopp. Det er også frivillig å aktivere den, og å bruke den. Du kan når som helst slette både data og app.  

Kan hindre spredning  

Koronaviruset er svært smittsomt. Har du vært i nærheten av en smittet person, er det en risiko for at du selv har blitt smittet. 

Hvis en person med koronavirus gir beskjed gjennom Smittestopp-appen, får du melding hvis du har vært i nærheten av vedkommende. Hvis du selv blir smittet, kan du gjøre det samme. Dermed kan appen være med på å hindre at flere blir syke. Appen er et av flere tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av covid-19. 

Verken du eller noen andre får vite hvem det gjelder, bare at du har vært i nærheten av noen som er smittet.  

Så langt er 413 personer i Norge fått melding via Smittestopp-appen at de har vært i nærheten av noen som er smittet.  

Personvern 

  • Du må være over 16 år for å bruke Smittestopp. 
  • Informasjon om deg slettes etter 14. dager uten at du trenger å gjøre noe. 
  • Du kan slette informasjon om deg selv i appen når du vil. 
  • Du kan slette appen når du vil. 

Hvordan får du appen Smittestopp på telefonen? 

Last ned appen fra App Store eller GooglePlay Store. 

I appen følger du instruksjonene du får opp på skjermen. 

Appen finnes på bokmål, nynorsk og engelsk.

Mer informasjon 

Mer informasjon om Smittestopp-appen finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: