Kloakkrøret er reparert

Kloakkrøret som ble skadet tirsdag, ble ferdig reparert torsdag formiddag. All kloakk går nå til renseanlegget igjen.

Brudd kloakkledning 1.jpg

Her ved gamle Lundsbroa rant kloakken ut i Otra etter at avløpsledningen tirsdag ble ødelagt på grunn av et arbeidsuhell. Torsdag morgen hadde ingeniørvesenet reparert skaden. Foto: Ingeniørvesenet, Kristiansand kommune

Oppdatert 28. oktober klokka 10.15

- Røret er reparert, og all kloakken går igjen som vanlig til renseanlegget. Strømmen i Otra sørger for at misfargingen vil være borte i løpet av få timer, sa Torleif Jacobsen klokka 10.00 torsdag formiddag. Han er leder for ingeniørvesenets vann- og avløpsenhet i Kristiansand kommune.

Publisert tirsdag 26. og onsdag 27. oktober

– Det viser seg å være mer komplisert å reparere dette ledningsbruddet enn vi trodde i går. Vi blir ikke ferdig med arbeidet før i morgen tidlig, sier leder for ingeniørvesenets vann- og avløpsenhet i Kristiansand kommune, Torleif Jacobsen onsdag ettermiddag. Han viser til at avløpsledningen som er skadet er støpt inn i betong og to-tre meter ny ledning må støpes inn på nytt.

– Ledningen kommer fra pumpestajonen like ved gamle Lundsbroa. Den må tåle kraftig trykk og derfor må den ligge godt forankret i betong. Dette tar dessvere den tiden det tar, sier Jacobsen.

Det var ved 13.30-tiden tirsdag 26. oktober at et arbeidsuhell førte til hull på avløpsledningen på bysiden like ved brua Thygesons Minne. Urenset kloakk har rent ut i Otra og vil fortsette med det frem til torsdag morgen. Avløpet kommer fra deler av Kvadraturen, Eg og deler av Lund urenset ut i elva ved gamle Lundsbrua. Ingeniørvesenet har jobbet kontinuerlig med reparasjonsarbeidet, men de trenger altså mer tid på å få reparert skaden og stoppet utslippet.

Brudd på kloakkledning.jpg

Bruddstedet og den nye ledningen som skal støpes inn der den gamle ble ødelagt. Foto: Ingeniørvesenet, Kristiansand kommune

– Det er selvfølgelig beklagelig med et så stort kloakkutslipp, men forurensingen er minimal. Publikum vil kunne se grått vann i elva nedenfor gamle Lundsbroa og muligens kjenne noe kloakklukt. Heldigvis er det ikke sesong for bading, men det er likevel på sin plass å advare mot å dukke seg i elva sør for gamel Lundsbrua og på Bystranda. Vannføringen i Otra skyver koakken lang til havs og dette løser seg opp og forsvinner, sier vann og avløpssjefen.

Kloakken kommer fra befolkningen i delvis tre bydeler der det bor rundt regnet 10 000 mennesker. 

Kontakt for mediene

Leder vann og avløp Torleif Jacobsen, tlf 995 38 399