Ny direktør for samhandling og innovasjon

Bernt Jørgen Stray er tilsatt som direktør for samhandling og innovasjon i Kristiansand kommune.

Som direktør for samhandling og innovasjon får Stray ansvaret for strategi og samhandling, forskning og innovasjon, digitalisering og næringsutvikling. Det siste i regi av Business Region Kristiansand.

Han får en sentral rolle for å finne gode løsninger på samfunnsutfordringer og forsterke Kristiansand som et skapende og kompetent landsdelssenter og universitetsby.

Han begynner i stillingen rundt den 15. oktober.

Kommuneadvokat

 

Bernt Jørgen Stray begynner som direktør for samhandling og innovasjon i Kristiansand kommune. (Foto: Anne Lise Norheim, Kristiansand kommune).

Bernt Jørgen Stray (44) er født og oppvokst i Kristiansand. Han var ferdig utdannet jurist fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo i 2003.

I dag er han leder for kommuneadvokatkontoret i Kristiansand kommune, en stilling han har hatt siden november 2019.

Før han begynte som leder av kommuneadvokatkontoret var han personal- og organisasjonsdirektør ved Universitet i Agder i nesten tre år. I årene før det igjen arbeidet han med jus og politikk i Oslo som advokat i Norsk Industri og åtte år som advokat og avdelingsleder for NHO Mat og Drikke. Han har også vært politisk rådgiver for næringsminister Ansgar Gabrielsen og advokatfullmektig i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (nå Virke).

I dag er han også styremedlem i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og har opp gjennom årene vært medlem av en rekke tverrfaglige utvalg og samarbeidsprosjektet innenfor forskjellige bransjer.  

I tillegg har han fra ung alder hatt en rekke verv i ulike deler av organisasjonslivet.

- Viktig samfunnsoppdrag

- Jeg er takknemlig for å få denne muligheten til å være med å løse et spennende og viktig samfunnsoppdrag sammen gode kollegaer og andre aktører i og utenfor kommunen. Som kommuneadvokat har jeg jobbet på tvers av kommunalområdene, og gleder meg til å fortsette dette samarbeidet i den nye stilingen. Jeg brenner for å utvikle Kristiansand og Sørlandet, og vi som kommune har en fantastisk mulighet til å få dette til når vi jobber sammen. Ellers gleder jeg meg til å bli enda bedre kjent med alle på samhandling og innovasjon. Og selv om jeg bare flytter noen etasjer, blir det også litt vemodig å forlate den fine gjengen på kommuneadvokatkontoret, sier Bernt Jørgen Stray.

- Bred og relevant erfaring

- Jeg er glad for å få Bernt Jørgen Stray med som direktør for samhandling og innovasjon. Han har en bred og relevant bakgrunn og en glød for å løse samfunnsutfordringer sammen med andre aktører.  Han har god forståelse for kommunens samfunnsoppdrag og vil med sin kompetanse og sine personlige egenskaper ha et godt utgangspunkt for å bidra til videre utvikling av kommunen, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.