Nominer til Årets Miljøfyrtårn

Nå skal Årets Miljøfyrtårn 2021 kåres! Miljøfyrtårn leter etter gode kandidater, og du kan nominere din virksomhet her – frist 24. oktober.

Om konkurransen

Prisen for Årets Miljøfyrtårn deles ut årlig. Hensikten er å synliggjøre virksomheter som går foran som gode eksempler i omstillingen til en grønnere og mer bærekraftig framtid. Målet med prisen er at enda flere norske virksomheter skal bli inspirert til handling og til å øke farten på den grønne omstillingen.

Miljøfyrtårn ønsker å motta nominasjoner fra alle typer Miljøfyrtårnvirksomheter, både små og store, innen privat og offentlig sektor, og fra ulike bransjer. Virksomhetene bør fremstå som et forbilde eller inspirasjon gjennom sitt klima- og miljøarbeid, og må kunne vise til:

  • gyldig Miljøfyrtårn-sertifikat
  • forbedringer i sin(e) klima- og miljørapport(er)
  • systematisk arbeid med å redusere sin egen miljøpåvirkning
  • resultater/tiltak som har hatt god miljøeffekt eller ført til spesielt inspirerende grønne løsninger, endringer eller bærekraftig verdiskaping – et fyrtårn som utmerker seg på miljø innen sin bransje
  • synlighet som Miljøfyrtårn (god ambassadør)

Her kan du nominere kandidater

Priskategorier

Det skal deles ut tre priser innenfor følgende kategorier:

  • Årets Miljøfyrtårn 2021 – konsern og store virksomheter.
  • Årets Miljøfyrtårn 2021 – små og mellomstore virksomheter.
  • Årets inspirasjon 2021 (delvis publikumspris, se under).

For prisen Årets inspirasjon 2021 vil juryen presentere utvalgte kandidater, før det er opp til publikum å stemme på den de mener fortjener å vinne prisen.

Prisutdeling

De tre vinnerne offentliggjøres under en digital prisutdeling den 15. desember 2021. Prisutdelingen vil være tilgjengelig for alle via Facebook Live.

Vinnerne vil få et synlig bevis på at de er tildelt prisen, og kan bruke titlene i sin markedsføring. I tillegg vil de få hederlig omtale i Miljøfyrtårns digitale kanaler, samt eksponering i nasjonal markedskampanje med Miljøfyrtårn.

Miljofyrtarn_4 - krediteres Miljøfyrtårn.jpg

Foto: Miljøfyrtårn