Formannskapsmøte 20. oktober

Formannskapet har møte onsdag 20. oktober. Møtet sendes også direkte på kommunens nett-TV.

Behandlingen av saker skjer fra klokka 13.00 i formannskapssalen. Møtet er åpent for publikum, og kan også følges direkte på pc, nettbrett eller mobil på Kristiansand kommunes nett-TV.

Innkalling     Nett-TV

Etter behandling av saker drar formannskapet videre til dialogmøte på Lund.
Les mer om dialogmøtet på Lund her

Medlemmer i formannskapet

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Det skjer som regel samme dag. Vedtakene vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak.

Innkallinger, protokoller med vedtak fra tidligere møter

Noen av sakene som formannskapet behandler skal videre til bystyret. Enkelte av sakene har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til formannskapet. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

På en del av møtene er det også orientering om ulike temaer før behandlingen av sakene begynner. Dette finner du informasjon om i vedlegget «Program for møtet».

Ta kontakt

Partiene i formannskapet har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Oversikt over alle gruppeledere