Formannskapsmøte 16. juni

Formannskapet har møte onsdag 16. juni klokka 11.30. Møtet sendes direkte på kommunens nett-TV.

Opprinnelig starttid for møtet var 12.00.  

Orientering om koronasituasjonen og behandling av lokale tiltak er satt inn som ekstra sak klokka 11.30. 

Innkalling

Følg formannskapets møter direkte på pc, laptop eller mobil. Du kan også se møtet i ettertid. Møtet overføres direkte på Kristiansand kommunes nett-TV.

Nett-TV


Medlemmer i formannskapet

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Det skjer som regel samme dag. Vedtakene vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak.

Innkallinger, protokoller med vedtak fra tidligere møter

Noen av sakene som formannskapet behandler skal videre til bystyret. Enkelte av sakene har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til formannskapet. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

På en del av møtene er det også orientering om ulike temaer før behandlingen av sakene begynner. Dette finner du informasjon om i vedlegget «Program for møtet».

Ta kontakt

Partiene i formannskapet har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Oversikt over alle gruppeledere