Navnekonkurranse for  bærekraftsenteret

Vi er på jakt etter et godt navn som dekker formålet og aktiviteten i bygget. Kom med dine innspill innen 1. mars.

– Nå er vi i gang! Bærekraftsenteret i Kristiansand har åpnet dørene. Vi satser på en offisiell åpning i slutten av mars, om koronasituasjonen tilsier det, sier Knut Felberg, kommunalsjef for klima og arealutvikling i Kristiansand kommune.

– I høst fikk vi driver av senteret på plass, Impact Hub, som ledes av Solveig Nilsen. Nå inviterer vi til navnekonkurranse for de to byggene som samlet utgjør det nye senteret. I prosjektfasen har vi kalt byggene «Bærekraftsenteret», men vi vil gjerne høre hva innbyggerne mener om navnet, og ber om tilbakemeldinger gjennom en navnekonkurranse, sier Felberg.

Frist for å sende inn navneforslag til konkurransen er 1. mars.

Takk for alle forslag dere har sendt inn. Navnekonkurransen er nå avsluttet. 

El-sykkel i premie

Vinneren av navnekonkurransen får en el-sykkel til en verdi av om lag 30 000 kroner.

Vinner og byggets endelige navn offentliggjøres på den planlagte åpningen i slutten av mars.

Bærekraftsenteret i Kristiansand

Det nye bærekraftsenteret i Kristiansand består av to bygg. Det er Dronningens gate 2A og Vestre Strandgate 12, og det er disse to byggene som skal få et samlende navn for den grønne aktiviteten som foregår i bygget.

Gjennom et bærekraftsenter for grønn innovasjon ønsker Kristiansand kommune å få opp tempoet i regionen for å nå mål og strategier for det grønne skiftet. Kommunen har bevilget 6 millioner kroner over fem år til etablering og drift av senteret for bærekraft og grønn innovasjon.

– I bærekraftsenteret er planen at det skal blomstre med tilbud og aktiviteter som bidrar til grønn informasjonsformidling og kan inspirere både næringsliv og innbyggere til det grønne skiftet. Her skal det etableres et serveringssted med kortreist, økologisk og vegansk mat, det blir tilbud for sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner, og ikke minst blir det et sted for innovatører og gründere som ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn, forteller Solveig Nilsen. Senteret skal ha et byøkologisk perspektiv. Byen sees på som et økosystem, der senteret skal inspirere til livsstilsendringer og mobilisering av frivillighet og idealisme.

Leietakere i bygget

I det nye bærekraftsenteret leier Kristiansand kommune lokaler for Impact Hub som vant konkurransen om å drive senteret. Her leier også blant annet Stiftelsen Miljøfyrtårn, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. I tillegg er det et grønt mathus på trappene.

Her kan du se en video med oversikt over bygget.

Kriterier for bærekraftsenterets navn:

  • Navnet skal gjenspeile formål og aktivitetene til aktørene i bygget.
  • Navnet kan være historisk: Les mer om bærekraftsenterets historie her.
  • Navnet kan være inspirert av bærekraftmålenes tre hovedtema (økonomi, sosiale forhold og klima og miljø). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her kan du se mer om bærekraftsmålene.
  • Navnet bør være lett forståelig, enkelt å uttale og ha god lesbarhet.
  • Synes du at «Bærekraftsenteret» er et godt navn, kan du sende inn det forslaget også.

Juryen består av:

• Impact Hub ved daglig leder Solveig Nilsen
• Kristiansand kommune ved miljørådgiver Anne Line Gangså Tørresen
• Christiansholm Eiendom ved arkitekt Ragnhild Hald
• Miljøfyrtårn-administrasjonen ved Linda Kittelsen
• Næringsforeningen ved leder for strategi og utvikling Ingrid Michalsen

Kontaktpersoner

For spørsmål: kontakt Solveig Nilsen, telefon: 92 04 55 60
E-post: solveig.nilsen@impacthub.net

Knut Felberg, telefon: 92 84 05 31
E-post: Knut.Felberg@kristiansand.kommune.no