Nå vaksineres innbyggere i gruppe 9.  Vaksinasjonssenteret gleder seg over fremgangen. – Vi skulle ønske vi hadde tilgang til mer vaksine, men det er gledelig at vi nå vaksinerer utenfor risikogruppene, sier prosjektlederen.

Elisabeth Engemyr og Anette Lauvås Haabesland (2).JPG

Prosjektleder Elisabeth Engemyr ved vaksinasjonssenteret sammen med avdelingsleder Anette Lauvås Haabesland. Mange tusen mennesker har gått gjennom disse dørene allerede, og flere skal det bli. Foto: Kristiansand kommune 

Prioriteringsgruppe 9 er innbyggere i alderen 45 – 54 uten underliggende sykdommer. Det er om lag 9 700 mennesker i denne prioriteringsgruppa i Kristiansand, og vaksineringen er i full gang. 

De aller fleste i gruppa får første dose i løpet av juni.

Les mer om den enkelte gruppe og fremdrift her

- Vi har passert to milepæler i vaksineringen de siste dagene. Vi er veldig glade og stolte over dette, og vi er stolte over å ha etablert en organisasjon som også kan yte enda mer. Dersom det kommer gledelige nyheter om at vi får et større antall doser, skal vi håndtere det, sier prosjektleder Elisabeth Engemyr.

Den ene milepælen er altså at en er godt i gang med vaksineringen av innbyggere som står utenfor risikogruppene. Den andre milepælen er at fastlegene er ferdige med sin store del av jobben.

- Fastlegene hadde ansvar for å vaksinere sine pasienter i prioriteringsgruppene 2, 3 og 4. De har gjort en enorm innsats for mange utsatte innbyggere, sier Engemyr.

Takker alle hos fastlegene

Fastlegene har hatt ansvar for vaksinering av de aller fleste innbyggere i alderen fra 65 og oppover, med unntak av dem på sykehjem. Om lag 21 000 innbyggere i Kristiansand har fått sine to stikk på fastlegens kontor.

Helse- og mestringsdirektør Brede Skaalerud sendte tirsdag denne uken ut et takkebrev til de ansatte ved fastlegekontorene. I brevet skriver han blant annet:

- De eldste pasientene og de med høy risiko har opplevd trygghet ved å få vaksinen og informasjonen om denne i kjente omgivelser på fastlegekontorene.

Han peker også på alle utfordringene som fastlegekontorene har håndtert, spesielt med stadig endringer i antall utleverte doser.

Han har også lovord om samarbeidet mellom de kommunale tjenestene og fastlegene.  

Setter 120 000 doser

Det er om lag 63 500 innbyggere i alderen 18 til 64 i kommunen, og alle som vil skal få vaksinen. Den kommer i to stikk.

Logistikken som er bygget opp for å få satt de over 120 000 sprøytestikkene i rett arm til rett tid, er imponerende. Når alle vaksinasjonssenterets 8 båser er i bruk, kommer 8 personer hvert andre minutt for å få sitt stikk.

Mandag 14. juni viste den ferskeste statistikken at 36 285 innbyggere har fått første dose. Av disse har 25 525 også fått andre dose, og er fullvaksinert.

Med dette er andel innbyggere over 18 som er fullvaksinert: 29,9 %. Andel innbyggere over 18 som har fått første dose: 41,2 %

Viktig å vite

Vaksinasjonssenteret vil at du som innbygger skal være ekstra oppmerksom på disse tre tingene:

  • Når du får innkallingen på SMS, følg instruksjonene og bekreft innkallingen innen 24 timer. Hvis ikke du bekrefter mister du timen og du får fysisk brev i posten med informasjon om ny time. Det medfører ikke at du havner bak i køen.
  • Sjekk om du er registrert med rett nummer i Kontakt- og reservasjonsregisteret på norge.no. Det er spesielt aktuelt dersom du har telefon gjennom jobb, eller betaler andres telefon.
  • Hvis du er over 60, og ikke har fått innkalling til første dose, bør du ringe vaksinetelefonen for å få time. 38 07 50 00 - tastevalg 6.

Vaksinasjonssenteret vet også at mange lurer på hvor mange som er i de forskjellige prioriteringsgruppene, hvor mange som er vaksinert, og når en regner med å vaksinere de ulike gruppene. 

Det er ikke lett å svare på, men hver mandag oppdaterer vi her.  

Kontakt for media

Elisabeth Engemyr
Prosjektleder for Kristiansand vaksinasjonssenter
91 36 20 42