Nå kan du søke kunstnerstipend

I år deles det ut 300 000 kroner i kunstnerstipend. Søknadsfrist 1. oktober.

Mottakere av årets kunstnerstipend.jpg

Kunstnerne som mottok kunstnerstipend i 2020. Bakerst fra venstre: forfatter og scenekunstner Karin Moe Hennie, billedkunstner Anders Sletvold Moe, manusforfatter og regissør Jonas Matzow Gulbrandsen, forfatter Atle Håland.
2. rekke fra venstre: Sylwia Obuchowicz tok imot diplomet på vegne av skuespiller Bartek Kaminiski, danser Tonje Sannes, forfatter Paal-Helge Haugen.
1. rekke fra venstre: Søsteren til Thyra Dragseth tok imot diplomet på billedkunstnerens vegne, forfatter Edy Poppy, keramiker Ann Beate Tempelhaug. Foto: Marte Krogstad

Formålet med stipendordningen er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand.

Ordningen er delt opp i

  • talentstipend
  • kunstnerstipend
  • arbeidsstipend

Det betyr at man kan søke stipend gjennom hele kunstnerskapet, både som talent, i en student- eller etableringsperiode og som aktiv profesjonell kunstner.  

I vurderingen av søknadene legges det blant annet vekt på nyskaping, gjennomføringsevne, faglig kvalitet og profesjonalitet. Stipendordningen er øremerket søkere med en vesentlig tilknytning til Kristiansand.  

Kulturutvalgets leder, nestleder og kulturdirektøren utgjør en jury og fremmer innstilling til hovedutvalget som vedtar tildeling av stipend.  

Stipend kan tildeles innenfor alle kunstområder: Dans, teater, billedkunst, kunsthåndverk, sang, musikk, litteratur, film, foto m.m.  

Søknadsskjema  Retningslinjer

Søknadsfrist: 1. oktober 2021. 

Kontakt 

Spørsmål om stipendordningen kan rettes til:

Kulturrådgiver Gro Kvanvig
E-post: gro.kvanvig@kristiansand.kommune.no