Nå kan du signere “Nei til hat”

Kommunen sparket i gang en digital underskriftskampanje mot hat i går. Nå har alle sjansen til å forplikte seg til innsats for å bekjempe ytringer som sprer hat.

Her kan du skrive under du også 

Du kan også vise at du har signert ved å velge profilramme på Facebook - Gå til profilen din i Facebook-appen, og trykk på Rediger på profilbildet ditt. Trykk deretter på Legg til ramme og søk for Nei til hat.

Under et frokostseminar hvor kommunens hatkrimplan ble lansert oppfordret ungdommens ordfører Joel Nziza alle innbyggerne til å signere den digitale underskriftskampanjen “Nei til hat”:  

- For at forandring som dette skal skje så trenges det mer enn 1 person, mer enn en liten gruppe mennesker, mer enn bare bystyret. Det trenges at alle er med, at DU er med. 

IMG_0506.jpg

Kampanjen har sitt utspring i den politiske viljeserklæringen mot hatefulle ytringer som ble vedtatt i bystyret mars 2021.  

Les mer om hvordan kommunen vil forebygge hatytringer og hatkriminalitet