Nå kan du selv registrere deg som smittet hvis selvtesten er positiv

For å unngå å stå i telefonkø kan du nå registrere positiv test på kommunens digitale løsning for smittesporing. Når du registrerer deg hjelper du også til i smittesporingsarbeidet.