‘Min side’ får flere tjenester

Nå blir det enklere for deg å få bedre oversikt over dine kommunale tjenester. På ‘Min side’ finner du en rekke tjenester på ett og samme sted.

Under knappen ‘Min eiendom’ får du nå også innsyn i din byggesøknad og mulighet til å sende digital byggesøknad.

Selve knappen som fører deg til ‘Min side’ kan du blant annet finne øverst til venstre for søkefeltet på nettsidene våre. Du finner den også som en grønn rute i topp-banneret vårt. ‘Min side’ inneholder personlige opplysninger om deg, og du må derfor logge deg inn med elektronisk ID, som for eksempel bank-ID.

Etter at du har logget deg inn på ‘Min side’ får du en oversikt over hvilke tjenester som inngår i akkurat din ‘Min side’. Det som er nytt nå er at du finner to nye tjenester under knappen ‘Min eiendom’.

Startside_close up_zoom.png

Inne på siden ‘Min eiendom’ får du nå følgende fem valg: Digital byggesøknad (ny), byggesak (ny), adresser, bygninger og naboliste.

zoomet inn.png

Følg din byggesak digitalt

– Hensikten med å introdusere nye tjenester på siden er å gjøre det det enklere for brukeren sier Arne Kjell Brunes, byggesaksleder i Kristiansand kommune. – Nå kan privatpersoner følge status i byggesaken sin digitalt. Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet, og du kan dermed når som helst holde deg oppdatert på din egen byggesøknad. Du kan følge byggesaken din digitalt – enten du har søkt digitalt eller ikke.

1500 Byggesaksleder Arne Kjell Brunes_brighter.jpg

Arne Kjell Brunes (foto: Kristiansand kommune)

En annen forbedring er at du får tilgang til e-postadressen til din saksbehandler, slik at du kan kontakte vedkommende direkte. Du slipper dermed å bruke unødig tid på å ringe til kommunen, og dersom saken din blir sendt til høring vil dette fremkomme i det digitale systemet.

Digital byggesøknad

En nyhet som mange kommer til å dra nytte av er muligheten til å sende digital byggesøknad.

Dette er en digital løsning som veileder deg som privatperson gjennom hele byggesøknadsprosessen når du skal søke om å gjøre endringer på din egen eiendom, som å:

  • bygge garasje
  • bygge et ekstra rom eller en bod på huset
  • rive ned mindre bygg eller garasje på eiendommen

– Digital byggesøknad er en betalingstjeneste som tilbys fra en leverandør, og løsningen er basert på standarder fra departementene, forklarer Brunes.  – Dette et godt hjelpemiddel dersom man selv ikke har fagkunnskap om hvordan man skriver en byggesøknad. Innbyggerne veiledes gjennom alle trinnene i søknadsprosessen og løsningen skal sørge for at kommunen får alle opplysningene de trenger. I tillegg er en del informasjon «forhåndsutfylt» i systemet. Du kan også sende nabovarsel direkte i systemet, forklarer Brunes som ser frem til å ta i bruk den nye digitale løsningen.

Bedre kart og planer

En annen forbedring av innholdet på ‘Min eiendom’ er en utvidelse av eksisterende kart. Nå er også reguleringsplaner, kommuneplaner og flybilder over eiendommer i Kristiansand kommune tilgjengelige i løsningen.  

Gjelder ny kommune

Leder for geografisk informasjon, Eva Høksaas, presiserer at du foreløpig kun kan følge dine byggesaker i ny kommune digitalt (saker fra og med 2020).

– Dersom du har en byggesak fra en av de forrige tre kommunene må du gå inn via gamle arkiver på hjemmesidene, forklarer hun. – Visjonen vår er å gjøre det stadig enklere for brukerne, slik at de finner alt de trenger på et og samme sted. Vi håper derfor å få på plass de andre arkivene fra de tre gamle kommunene etter hvert.

Eva Høksaas2.JPG

Eva Høksaas (foto: Kristiansand kommune)

Flere tjenester i fremtiden

– Tjenestene du finner på Min side vil på lengre sikt henge sammen med hvilken livsfase du er i. En innbygger som nettopp har fått barn vil få andre tjenestetilbud enn en innbygger som er pensjonist, sier Kristiansand kommunes prosjektleder for digitale tjenester rettet mot innbyggere, Lise Bardoff. Flere tjenester vil legges inn på ‘Min side’ etter hvert, blant annet flere tjenester knyttet til eiendom, familie (helsestasjon, barnehage, skole og SFO), booking, tilskudd og båtplass.

– Min side er et viktig ledd i digitalisering av kommunens tjenester, sier Bardoff. – Et viktig prinsipp for oss i Kristiansand har vært å gjenbruke tjenester fra andre kommuner. Til gjengjeld lager vi komponenter som andre kommuner kan gjenbruke. Slik bidrar også vi til erfaringsoverføring mellom kommunene.

Lise Bardoff_cropped.jpg

Lise Bardoff (foto: Kristiansand kommune)