Miljøuka 2021 – Inspirerende og viktig om bærekraftig mat

I høst ble Miljøuka 2021 arrangert. Temaet for årets uke var bærekraftig mat, og til sammen ble det gjennomført over 60 spennende arrangementer i tett samarbeid med mange organisasjoner.  

På grunn av covid-19, ble Miljøuka utsatt fra juni til oktober. De fleste arrangementene skjedde i oktober, mens noen ble gjennomført i juni som planlagt.   
Vi i Kristiansand kommune er takknemlige for det fruktbare samarbeidet vi har fått med alle organisasjoner, som bidrar med både gode innspill og arrangementer. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra både politikere, organisasjoner og ikke minst innbyggere. Vi gleder oss til å fortsette å utvikle Miljøuka, slik at vi kan vise frem utfordringer, men også løsninger knyttet til klima og miljø.  

Se de inspirerende filmene 

South Coast Creative har laget to flotte filmer for oss som viser fram arrangementene og alt som kom ut av denne viktige uken. Her er linkene til videoene:  

Film 1 om Miljøuka 2021

Film 2 om Miljøuka 2021

Skjermbilde.JPG

Spennende planer for 2022 

– Miljøuka i Kristiansand har kommet for å bli, og vi drømmer allerede nå om alle de gode og spennende arrangementene vi kan gjennomføre for innbyggerne våre, sier Elizabeth Rojas, klima- og miljørådgiver og koordinator for Miljøuka.  
– Det er bare å glede seg til neste år! Miljøuka skal gjennomføres i juni (fra 30.mai til 5. juni) – som opprinnelig planlagt. Vi har allerede begynt å planlegge programmet slik at det er klart i god tid. 

Elizabet og Anne Line.png

De gleder seg allerede til nye og spennende arrangementer til neste år. Koordinator for Miljøuka Elizabeth Rojas (t.v.) og miljørådgiver Anne Lene Gangså. Foto: Ragna Marie Henden.

Matsvinn på agendaen i Kristiansand 

Anne Line Gangså, miljørådgiver, er også veldig fornøyd med årets hovedtema.  
– Det var mange meningsfylte arrangementer som fremmet viktigheten av å spise sunnere, og ikke minst  å redde mat i stedet for å kaste den. Kristiansand har som mål å bli best i landet på å ikke kaste mat. Ingen andre kommuner i Norge har en slik handlingsplan som Kristiansand. 
Anne Line sier at Miljøuka har bidratt til å gi inspirasjon og enda mer motivasjon for nå dette målet. Hun kommenterer med stolthet at  Kristiansand også er bedre enn gjennomsnittet i landet når det gjelder å ikke kaste mat. Vi kastet 37 kilo per person i 2020, mens landsgjennomsnittet var på 42 kilo.

«FNs bærekraftsmål 12.3 slår fast at vi innen 2030 skal halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting.»

Mer om Miljøuka 2021

Her kan du se en oppsummering og bilder fra Miljøukas åpningsarrangement

Her kan du besøke Miljøukas hjemmeside og se hvilke arrangementer som ble gjennomført i 2021

Mai/juni  
September/oktober