Henting av husholdningsavfall – midlertidig stopp på grunn av Covid 19

De fleste av Norsk Gjenvinning Renovasjons renovatører er fra mandag 19. april satt i foreløpig karantene på grunn av Covid 19-tilfeller.
  • De fleste av Norsk Gjenvinning Renovasjons renovatører er fra mandag 19. april satt i foreløpig karantene på grunn av Covid 19-tilfeller.
  • Vanlig dunkerenovasjon vil bli berørt i Kristiansand og Vennesla. Det vil ikke bli gjennomført tømming av husholdningsavfall i uke 16: mandag 19. – fredag 23. april.
  • Avfall Sør prioriterer å få tømt bio- og restavfall i Kristiansand sentrum og fra kommunale kunder i Kristiansand og Vennesla (barnehager, skoler, institusjoner m.m.).
  • Alle med nedgravd løsning vil få tømt husholdningsavfall som normalt.
  • Vi anmoder våre innbyggere å følge smittevernreglene og sortere avfallet godt. Sørg for at bioavfallet sorteres ut i egen dunk eller nedgravd container.
  • Alt avfall utenom bioavfall kan leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon eller samles i sekk som settes frem ved neste ordinære tømming.

Følg med på Avfall Sørs nettsider for oppdateringer.