Mange velgere har forhåndsstemt

En gjennomgang av stemmetall i Kristiansand kommune viser at det er mange som velger å gå til valgurnene før selve valgdagen.

Bildet viser valgavlukker i Rådhuskvartalet.

Rådhuskvartalet er ett av stedene du kan forhåndsstemme i ved årets valg. Du kan forhåndsstemme frem til og med fredag 10. september. Foto: Kristiansand kommune. 

– Vi ser så langt i forhåndsstemmeperioden at rundt en av fire av de stemmeberettigede har forhåndsstemt ved årets stortings- og sametingsvalg. I noen bydeler er det faktisk over 30%. Nå har vi ennå noen dager igjen av forhåndsstemmingen og veldig mange forhåndsstemmer de siste dagene, sier valgsekretariatets lederteam, Marianne Osmundsen Tronstad og Eva Ottesen, som håper at tallet kommer til å stige ytterligere.

Tallene er basert på stemmegivning som er gjort frem til 6. september kl. 1304 i kommunens seks stemmemottak ved årets valg (se lenke under saken) og hentet ut fra det sentrale valgsystemet. Det er ikke mulig å se fordeling av stemmer på partier eller hva den enkelte ha stemt.

De tre valgkretsene som har over 30% av de stemmeberettigede som har forhåndsstemt er:

  • Kvadraturen valgkrets: 32,47 % - 2234 forhåndsstemmer av 6880 i kretsen
  • Søgne valgkrets: 31,18 % - 2686 forhåndsstemmer av 8615 i kretsen
  • Indre Vågsbygd valgkrets: 30,78 % - 2831 forhåndsstemmer av 9197 i kretsen

Totalt har 26,13 % forhåndsstemt, 21 297 personer av 81 518 stemmeberettigede i hele kommunen.

Enkelt å forhåndsstemme

Det kan være flere grunner til at flere ser ut til å forhåndsstemme i år.

– Det er vanskelig for oss å spekulere i dette, det kan skyldes flere årsaker. Blant annet har kommunen et godt tilbud til velgerne ved å ha åpent i seks ulike lokaler. Vi har også åpent i hele åpningstiden på både Sørlandssenteret og Vågsbygd senter, inkludert lørdager. Vi har også de senere år hatt en jevn økning i antall velgere som avgir sin stemme på forhånd, sier de to.

En annen grunn kan også være at mange kanskje ønsker å unngå kø i valglokalet på valgdagen all den tid vi er i en pandemi.

Forhåndsstemming til og med 10. september

Helt siden 10. august har velgere med stemmerett hatt mulighet til å forhåndsstemme i valglokaler i bydelene. Kommunen har seks slike lokaler som holder åpent til og med fredag 10. september. Unntak er UiA som holder åpent til og med 9. september. Stemmemottakene finnes her:

  • Innbyggertorget i Rådhuskvartalet i Kristiansand (stenger kl. 1800 fredag)
  • Innbyggertorget på Tangvall (stenger kl. 1530 fredag)
  • Innbyggertorget på Nodeland (stenger kl. 1530 fredag)
  • Amfi Vågsbygd senter (2. etasje mellom Kappahl og Cubus) (stenger kl. 1800 fredag)
  •  Sørlandssenteret (Inngang D, 1. etasje over McDonald's) (stenger kl. 1800 fredag)
  • UiA (til og med torsdag 9.9. denne uka)

Åpningstider og valglokaler finne du her

Stortings- og sametingsvalget avholdes mandag 13. september og alle 19 valglokaler har åpent fra kl. 0900-2100 på valgdagen.

Lenker

Valg 
Statistikk forhåndsstemmer i Kristiansand kommune per 6. september (pdf)

Kontaktpersoner
Eva Ottesen, valgsekretariatet, telefon 41 10 71 34
Marianne Tronstad, valgsekretariatet, telefon 94 13 20 42