Mange ønsker å gjøre effektive klimatiltak i Kristiansand

I høst ble det for første gang lyst ut tilskuddsmidler fra Klima- og omstillingsfondet, som skal gjøre det mer attraktivt å gjennomføre effektive klimatiltak i Kristiansand. 21 mottakere får støtte til spennende prosjekter.

Bystyret i Kristiansand har satt av 3 millioner kroner årlig til et Klima- og omstillingsfond. Fondet har en varighet fra 2021 til 2024. I første søknadsrunde kom det inn totalt 31 søknader på til sammen 4.288.742 kroner. Det var 21 søknader som ble innvilget og fikk støtte på til sammen 2.050.742 kroner.

Foto-Aptum-DSC_0480.jpg

 Foto: Aptum 

Fondet gir muligheter

Kvadraturforeningen er en av de som får støtte i den første runden til å gjennomføre to effektive og spennende tiltak i byen vår. Rolf T. Øygarden, prosjektleder i Kvadraturforeningen, mener at Klima- og omstillingsfondet er et svært godt bidrag til at Kvadraturen kan videreutvikle sin satsing på et mer bærekraftig bysentrum.

– Fondet gir Kvadraturen mulighet til å forsterke posisjonen som "Norges grønneste matby". Midlene vi har fått fra Klima og omstillingsfondet bidrar til at vi kan utvikle nye muligheter for konfeksjonsbransjen i byen, spesielt for våre unike nisjebutikker, og vi kan se på hvordan vi sammen kan jobbe frem en løsning for sirkulærøkonomi.

Mange gode søkere

Søknadene ble vurdert av en tverrfaglig komite. Tildelingskomiteen har bestått av enhetsleder for areal og transport, Jan Erik Lindjord, enhetsleder for eiendom og analyse, Per-Christian Nygård, rådgiver i Business Region, Kristian Råmunddal og klima- og miljørådgivere i miljøvernenheten Elizabeth Rojas og Helene Spigseth Iglebæk.

– Det er utrolig givende å se at flere organisasjoner i Kristiansand ønsker å gjennomføre effektive tiltak som kan bidra til å nå klimamålet. Med tanke på at Klima- og omstillingsfondet er en ny kommunal tilskuddsordning, fikk vi en hyggelig overraskelse da vi så at vi hadde fått så mange søknader. Vi gleder oss allerede til våren 2022, når vi skal ha en ny runde, forteller de fornøyde klima- og miljørådgivere Helene Spigseth Iglebæk og Elizabeth Rojas.

Dessverre kunne ikke alle søknadene innvilges støtte. – Det var noen søknader som ikke var modne nok til å få støtte i denne omgang. Vi håper å få flere relevante søknader neste år, og utfordrer alle de organisasjonene som ikke fikk støtte i denne runden til å prøve på nytt, sier Rojas.

De som fikk innvilget støtte er:

 • Brattbakken borettslag – ladeinfrastruktur for elbil
 • ANS Olav Trygvassonsvei 4 – ladeinfrastruktur for elbil
 • Sameiet Arenfeldsvei 33 – ladeinfrastruktur for elbil
 • Ronatoppen 6-8-10 – ladeinfrastruktur for elbil
 • Kongsgård terrasse seniorsenter – ladeinfrastruktur for elbil
 • Stjerneblokka borettslag – ladeinfrastruktur for elbil
 • Landbrukets dag SA – arrangementet “Mat i sentrum 2022”
 • Silent Sea – uttesting av energiproduksjon fra solceller i seilbåt
 • Kristiansand Klatresenter AS – transportsykkel
 • Skaperhuset Sør – forlenge produkters levetid og resirkulere avfall til nye produkter
 • Fellesskapet Kristiansand AS – oppskalering av tilbud til herre- og barneklær ved å videreutvikle digitale systemer og arbeidsprosesser
 • USUS AS – delingsressurs for bærekraftig omstilling
 • Geitmyra Kristiansand matkultursenter for barn – arrangering av “Barnas flyndrefest” og “Barnas restefest”
 • Kvadraturenforeningen – Arrangering av “Spis Grønt uka 2022” og utvikling av konseptet “Kvadraturen klespant”
 • Klimaalliansen – Solsats Kristiansand: Kurs og inspirasjonssamling for å kick-starte markedet for solenergi
 • Bølgen bærekraftsenter – Zero-konferansen Kristiansand HUB, Søknads-workshops, EU hackaton bærekraftig reiseliv, Omstillingsprogram små- og mellomstore bedrifter og Holdningskampanje forbruk.

Tips for de organisasjonene som vil søke i 2022:

 • Les nøye de retningslinjene for Klima- og omstillingsfondet før du skriver søknaden. Har du spørsmål eller er usikker, ta kontakt med en klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune.
 • Prøv så godt det lar seg å gjøre å synligjøre klimaeffekten av tiltaket/prosjektet du ønsker å gjennomføre.
 • Hvis tiltaket har en tydelig sosial profil, kan du faktisk søke om 80% støtte av totalkostnad. Husk å redegjøre i selve søknaden om tiltaket/prosjektet ditt har en sosial profil.
 • Lag et godt og detaljert budsjett som gir nok informasjon til å vurdere realismen i tiltaket/prosjektet.
 • Det å samarbeide med flere relevante aktører i byen kan styrke ditt tiltak/prosjekt.
 • Det kan være lurt å koble tiltaket/prosjektet med kommunens klimamål og strategier.