Mange gode innspill på samhandlingsverkstedene

Kommunen holdt nylig to verksteder for politikere og innbyggere for å få innspill om hvordan de kan utarbeide ideene rundt Kristiansand som “samhandlingskommune”.

Kommunalsjef Elisabeth Engemyr ønsket velkommen og fortalte litt om arbeidet med samhandlingsstrategien. Deltakerne gikk deretter i grupper. Politikerne skulle tenke gjennom spørsmål om hva kommunen kan legge til rette for, og hva innbyggerne skal kunne gjøre selv. Innbyggerne ble delt i fire grupper: familie, eldre, unge og innflyttere. Gruppene jobbet sammen, og det var stort engasjement og veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Politiker verksted IMG_0058.jpeg

Formannskappet deltok aktivt. Foto: Kristiansand kommune

På innbyggerverkstedet kom det folk som representerte ulike organisasjoner og velforeninger, for å representere et tverrsnitt av Kristiansands befolkning.

Jo Salamah Hammervold Bougharyoun fra ungdommens bystyre sa det slik:

– Dette er en fin måte å samle informasjon fra forskjellige folkegrupperinger på, og høre fra mange stemmer i Kristiansand, med forskjellige perspektiver på kryss og tvers av den gruppen en er i selv.

IMG_0045.JPEG

Jo Salamah Hammervold Bougharyoun fra ungdommens bystyre. Foto: Kristiansand kommune

Tore Neset deltok som representant fra Hellemyr Vel. 

– Det er spennende å jobbe med samskaping. Verkstedet er godt lagt opp, med spennende gruppedynamikk. Vi ser at vi kan være til hjelp i kommunens arbeid, men samtidig at kommunen trenger å mobilisere frivilligheten. De trenger for eksempel å kunne sende målrettet kommunikasjon ut for å treffe den enkelte der de er.

IMG_0047.JPEG

Tore Neset fra Hellemyr Vel. Foto: Kristiansand kommune

På møtet kom det opp ønsker om noen tjenester som allerede finnes. Deltakerne konkluderte med at kommunen må informere enda bedre om eksisterende tilbud. Så har innbyggerne også en jobb å gjøre for å finne frem til ønsket tilbud. For eksempel har kommunen allerede nå en god oversikt over frivillighet i Kristiansand, noe som ble etterspurt på verkstedet.