Maks fem hjemme og på private samlinger

Fra og med lørdag 24. april er det forbudt å ha flere enn fem gjester hjemme og på hytta. Det er også forbudt å samles flere enn fem til innendørs private samlinger andre steder. Vi anbefales også å bruke munnbind.

Formannskapet vedtok enstemmig forskriften om begrensinger på antall personer 23. april. Det er straffbart å bryte forskriften.

Formannskapet vedtok også enstemmig en anbefaling om at munnbind skal brukes innendørs i det offentlige rom når det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Det er den siste tidens smitteøkning som gjør at det innføres lokale tiltak. De siste 14 dagene – til og med 21. april - har det vært registrert 142 smittede. Det muterte viruset dominerer. 15 av smitteveiene i samme periode, er ukjent.

Målretter tiltakene

- Det er nødvendig å innføre disse lokale tiltakene for å få kontroll med smittesituasjonen i Kristiansand. Vi ønsker også at reglene skal treffe så presist som mulig, og ikke ramme unødvendig. Det skjer svært lite smitte på skoler, fritidsklubber og andre steder barn og unge oppholder seg. Det samme gjelder for eksempel utelivsbransjen, treningssentre og underholdningssteder.  Smitten skjer nå først og fremst hjemme og i private samlinger utenfor hjemmet. Den nye forskriften retter seg derfor utelukkende mot slike samlinger, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

Både mer-enn-5-forbudene og anbefalingen om munnbind gjelder fra og med lørdag 24. april til og med lørdag 8. mai. (I saksfremstillingen står det 5. mai).

Hus og hytte

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, med flere enn fem personer til stede utover egen husstand. Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk.

Privat sammenkomst etter første ledd (avsnitt) skal ikke overstige ti personer totalt, med unntak av sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Der alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort, gjelder ikke antallsbegrensningene i denne bestemmelsen.

Den som arrangerer en sammenkomst som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, skal sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Det betyr
  • Forbudet gjelder både inne og ute i tilknytning til hus og hytter. 
  • Man kan ha flere enn fem gjester hvis gjestene er fra samme husstand. Da er hovedregelen at det ikke skal være mer enn ti til sammen. For eksempel kan en familie på åtte, som bor sammen, besøke bestemor og bestefar.
  • Siste del av setningen i avsnitt to er med for å si at alle i samme husstand selvsagt kan være i huset, selv om de for eksempel er 11. Men de kan ikke ha gjester så lenge det blir mer enn ti i huset til sammen. Alle 11 kan heller ikke gå på besøk samlet.
  • Forutsetningen ved besøk er alltid at det er mulig å holde minst én meters avstand til de man ikke bor sammen med.
  • Det er fortsatt mulig å ha barnebursdag hjemme, med flere enn fem gjester. Det er barnehage- eller barneskolekohorten som kan inviteres.

Privat samling andre steder

Antall personer som kan være til stede på et arrangement i covid-19 forskriften § 13a gjelder, med følgende unntak: På privatsammenkomst som er regulert i covid-19 forskriften § 13 første ledd bokstav f, kan det maksimalt være fem personer innendørs, eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Det betyr
  • Begrensningen på fem personer inne og 20 personer ute gjelder for private sammenkomster på offentlig sted, eller i leide og lånte lokaler.
  • Dette gjelder for eksempel bursdager, bryllupsfester og andre sosiale sammenkomster for familie, venner og bekjente. Det gjelder også sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.
  • Serveringssteder har fortsatt mulighet for å ta imot private sammenkomster på maks 10 personer.
  • Det er fortsatt mulig å ha invitere barnehage- eller barneskolekohorten til barnebursdag andre steder enn hjemme, selv om dere blir med flere enn fem gjester.

Munnbind

Anbefalingen er vedtatt for å fjerne eventuelle misforståelser om hva slags munnbind-råd som gjelder nasjonalt og lokalt.  

Munnbind skal brukes innendørs i det offentlige rom, når det ikke er mulig å holde én meters avstand.  Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år. Den gjelder heller ikke for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Dette gjelder i Kristiansand