Lokale retningslinjer for Kristiansand

Korona-retningslinjene i Kristiansand følger de nasjonale. For detaljer i lokale retningslinjer for ungdomsskolene, bes foresatte sjekke skolenes hjemmesider.
Rådhuset.jpg
(Flyfoto: Tor Erik Schrøder)
 
 
Her er en oversikt over hvilke korona-retningslinjer som gjelder i Kristiansand kommune i perioden 4. til og med 18. januar. 
 

Kommunale tjenester 

 
Tjenestene fra Kristiansand kommune opprettholdes. Så mye som mulig leveres digitalt. 
 
Vi oppfordrer innbyggere til å kontakte oss i våre digitale kanaler. Innbyggertorgene vil fortsatt være åpne for dem som trenger det. 
 
Kommunens ansatte bruker digitale møter og jobber hjemmefra så lenge ikke dette påvirker tjeneste tilbudet vårt. Politiske møter gjennomføres digitalt.

Ungdomsskoler

 
Ungdomsskoler er satt til rødt nivå. Dette betyr blant annet at avstandskravene i skolene blir strengere. Dette kan medføre økt bruk av hjemmeundervisning. 
 
Skoleskyss: Så mange som mulig må gå /sykle til skolen for å sikre avstandskrav på skolebuss. Informasjon om hva som gjelder for den enkelte skole legges på skolens hjemmesider.  
 
 
Mandag 4. januar er det planleggingsdag. Eventuelle endringer i timeplaner og oppmøtetider for elevene legges ut på skolens hjemmeside. I tillegg får foresatte og elever informasjon gjennom e-post og tekstmeldinger. 
 

Barneskoler og barnehager 

 
De neste ukene blir det ekstra fokus på smittevern.
 
Barne- og familietjenester skal gå som normalt. Innbyggerrettede gruppetiltak kan det komme endringer på. Dette informerer vi om direkte til de det gjelder.
 
Studentpraksis i barnehager og skoler utsettes i første omgang til etter 18. januar.
 

Kulturskolen

Knuden Kristiansand kulturskole starter opp med digital undervisning fram til den fysiske undervisningen starter opp 18. januar. 
 

Fritid

Fritidsenhetens aktiviteter starter opp etter 18. januar. Bua kan til tider være stengt for utlån og levering av utstyr. 
 

Idrett

Idrettsanlegg og kulturarenaer vil ikke stenges av kommunen, men brukerne forventes å følge nasjonale anbefalinger om utsatt oppstart. 
 
Utendørsaktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 
Treningssentre og svømmehall er åpne
 

Bibliotek

Kristiansand folkebibliotek med hovedbibliotek og filialer er åpent som normalt med mulighet for ansatte til å stenge for innslipp ved utrygghet om avstand. 
 

Innbyggertorg

Innbyggertorgene på Tangvall, Nodeland og i rådhuskvartalet er åpent som normalt med mulighet for ansatte til å stenge for innslipp ved utrygghet om avstand. Møtesenteret i rådhuskvartalet stenges fram til 18. januar.
 

Butikker og kjøpesentre

Regjeringen vurderer om det skal komme noen forskrifter på dette. Kommunen følger med på dette. 
 

Skjenkestopp

Det innføres forbud mot skjenking av alkohol på alle uteplasser, arrangementer og serveringssteder. Kommunen sender i dag ut informasjon til alle serveringssteder om hvordan dette skal gjennomføres. Serveringsstedene kan fortsatt holdes åpne for matservering.
 

Aktiviteter

Kristiansand kommune forventer at lag og foreninger som organiserer innendørs fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger følger nasjonale anbefalinger om å utsette oppstart av disse til etter 18. januar. 
 
Vi minner om følgende: I henhold til nasjonale retningslinjer er det maksimalt ti personer som kan være til stede på et innendørs arrangement (unntak: 200 i fastmonterte seter og 50 i begravelser). 
 
Kommunen vil ved utleie av lokaler minne om reglen om maksimalt fem personer på private sammenkomster. 
 

Oppdatert 6. januar kl 12.45

Arrangement:

Nåværende smittesituasjon i Kristiansand tilsier at vi følger de nasjonale anbefalingene og at vi ikke har behov for strengere anbefalinger, regler eller tiltak enn resten av landet. Kristiansand har samtidig et pågående utbrudd knyttet til et arrangement på et utested som gjør at vi legger til grunn en streng fortolkning av de midlertidige nasjonale anbefalingene. Kristiansand kommune anbefaler derfor at alle innendørs arrangementer i kommunen utsettes til etter 18. januar
 
Vi minner alle om å forholde seg til de nasjonale retningslinjene: