Livsmestring med nytt pårørendetilbud

Nina Tanggaard Lomeland fra Livsmestring skal sammen med ATROP og NKS Veiledningssenteret for pårørende i gang med nytt mestringskurs.

Mestringskurs for pårørende

Vi er inne i en vanskelig tid og mange avgjørelser må tas i siste liten utifra de aktuelle restriksjonene. Endelig er det avklart at pårørendetilbudene får fortsette som planlagt. Tirsdag 26/1 starter Mestringskurs for pårørende. Dette er et helt nytt kurs som skal holdes av Nina T. Lomeland sammen med ATROP Støtte og ettervernsenter og NKS Veiledningssenteret for pårørende. Dette er et helt nytt sammarbeid som er i tråd med Kommune 3.0, hvor offentlige aktører sammarbeider med frivilligheten. Samarbeidsavtalen ble signert desember 2020 hvor de sammen har utviklet kurset. 

Lever du nært på mennesker med utfordringer, belastninger, sykdom eller tap?

De aller fleste av oss vil være pårørende en gang i løpet av livet. Mens noen er pårørende i korte perioder, er andre pårørende store deler av livet. Å være pårørende kan føre til store og varierte konsekvenser. Hverdagslivet forandres og det kan være utfordrende å stå i jobb, studere, være sosial eller koble av. Mange pårørende glemmer å ta vare på seg selv. 

Regjeringens pårørendestrategi

I tråd med "Vi-de pårørende. Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan 2021-2025" ønsker vi i Kristiansand kommune å imøtekomme og løfte pårørendes situasjon med fokus på ivaretakelse, informasjon, veiledning og støtte.

Vårt mål

Vårt mål er sammen å finne løsninger på utfordringer du har slik at du kan mestre din egen hverdag og ta vare på deg selv og din helse. Som pårørende er du en ressurs, og vi er opptatt av å annerkjenne dine styrker, og sammen muligheter og begrensinger. 

Vårt tilbud

Livsmestring tilbyr samtaler, veiledning, kurs og grupper. For mange kan det være til hjelp og snakke med andre, få økt kunnskap eller møte mennesker i lignende situasjoner. 

Målgruppen

Målgruppen vår er pårørende uavhengig av hvem du er pårørende til. Du kan være familien, partner eller nær venn. Ved å klikke deg inn på: Brosjyre til pårørende digital.pdf får du oversikt over alle pårørendetilbudene. Tilbudene i denne brosjyren er for deg over 18 år. Livsmestrig sine tilbud er gratis, det krever ingen henvisning og de har taushetsplikt.