Landet gjenåpnes

Lørdag 25. september klokka 16.00 gjenåpnes Norge. Det betyr blant annet at meteren forsvinner, at det blir slutt på restriksjoner for arrangementer og at utesteder kan drive som normalt.

Samtidig beholdes blant annet anbefalinger om god håndhygiene, om å holde seg hjemme når man er syk og om å teste seg ved symptomer. Det vil også fortsatt være slik at smittede skal være i isolasjon.

Mer informasjon

Kristiansand har siden i sommer hatt anbefalinger om bruk av munnbind og registrering på serverings- og skjenkesteder. Disse oppheves fra lørdag 25. september klokka 16.00. Det samme gjelder for karanteneforskriften for studenter.

Dermed er det ingen særlige regler og anbefalinger som gjelder spesielt for Kristiansand.

Redusert TISK

Samtidig er det slik at det fra mandag 27. september 2021 blir store forandringer i hele landet når det gjelder TISK-arbeidet. Det blir færre i smittekarantene og mindre smittesporing fra kommunen. Mer av testingen blir også frivillig, og skal i større grad gjøres med gratis selvtester hjemme.

TISK er forkortelsen for testing, isolasjon, smittesporing og karantene. Det blir forandring for testing, smittesporing og karantene. Men det blir ikke forandringer for den som er bekreftet smittet.  Her er det fortsatt isolasjon som gjelder.

Karantene bare for de nærmeste

Fra 27. september blir færre pålagt smittekarantene. Heretter gjelder kravet om dette bare for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter (for eksempel kjæreste) som ikke er fullvaksinert.

Definisjoner

Det blir mulig for disse å slippe den pålagte karantenen. Forutsetningen er at de holder nødvending avstand til den som er i isolasjon, og at de tester seg jevnlig i sju dager. De kan enten ta en vanlig PCR-test på en teststasjon annenhver dag i sju dager, eller de kan teste seg selv hjemme hver dag i sju dager. Selvtestene får de gratis av kommunen.  (Mer om det lenger nede på siden)

Andre nærkontakter

Andre nærkontakter (for eksempel kollegaer eller klassekamerater) skal ikke lenger i karantene. Dette gjelder for alle, uavhengig av om de er vaksinert eller ikke. Nærkontaktene vil ikke lenger bli kontaktet av kommunens smittesporere. Smittesporene konsentrerer seg heretter om å varsle de som er tettest på den smittede (husstandsmedlemmer og tilsvarende nære).  

Nå er det den smittede som blir bedt om å kontakte andre nærkontakter, og oppfordre disse til å teste seg, følge med på eventuelle symptomer i ti dager, og begrense sosial omgang til de har testet seg.
Det er frivillig å teste seg. Testingen gjøres enten en gang på en kommunal teststasjon eller med to selvtester hjemme, med ett døgns mellomrom. Selvtestene får de gratis av kommunen.

Viktig å fortsette testing

Selv om det er store forandringer, er det fortsatt viktig å teste seg. Det gjelder både hvis du kjenner symptomer, bor sammen med en smittet, er nærkontakt med en smittet eller ellers tror du kan være smittet. Oppfordringen gjelder fortsatt også for de som er fullvaksinert.

Kommunen vil fortsatt teste med PCR-tester på koronasenteret på Kløvertun. Det betyr at du fortsatt skal isolere deg og kontakte koronasenteret dersom en selvtest er positiv.

Selvtester

På pressekonferansen 24. september viste sykepleier Kjersti Andreassen hvordan selvtestingen gjøres.

Mer av testingen kommer til å skje ved bruk av gratis selvtester hjemme.
Testene bestilles fra kommunens nettside og hentes på kommunens innbyggertorg på Nodeland, Tangvall eller Rådhuskvartalet.  
Av smittevernhensyn er det viktig at andre enn de som skal testes henter testene. Kommunen har nok selvtester, derfor er det ingen grunn til å bestille flere enn det du trenger.

Bestilling, henting og bruk

Testing i skoler og barnehager

Skoler og barnehager har i noen uker selvtestet på stedet når det har vært smitte der. Første test har blitt gjort på skolen eller barnehagen så raskt som mulig. Deretter har elevene fått med seg selvtester til oppfølgende tester hjemme. Foresatte har gitt samtykke til testingen. De som ikke har testet seg, har gått i vanlig smittekarantene.  

Fra 27. september er det ikke lenger krav om testing og smittkarantene for nærkontakter. Men skolene og barnehagene vil fortsatt tilby selvtesting, nå som et frivillig tilbud. Første test blir tatt så raskt som mulig på stedet. Heretter blir det kun én oppfølgende test hjemme. Elevene får med seg selvtesten fra skolen.

Foto på forsiden: På en pressekonferanse 24. september orienterte kommuneledelsen om hva gjenåpningen betyr i Kristiansand. Til stede var ordfører Jan Oddvar Skisland, kommunedirektør Camilla Dunsæd og kommuneoverlege Styrk Vik.