KSI feirer sitt 25 års jubileum

I 25 år har KSI hjulpet mennesker ut i arbeid og vært med på å skape varige arbeidsplasser. 25-årsjubileumet til KSI markeres fredag 12. november sammen med ordfører Jan Oddvar Skisland på Thon Hotel Norge, med taler til jubilanter og utdeling av medalje til medarbeider som har 25 års ansiennitet.

Fra venstre: Linda Frøberg, Eivind Skaar, Ingvild Mersland, Marcus Solås, Tesfaldet Bokray, Mats Bygland, Nemat Jawanimiri. Foto: Gwen Hanssen.  

Tilrettelagt og inkluderende arbeid  

KSI er en arbeidsmarkedsbedrift som er eid av Kristiansand kommune, som har hovedfokus på arbeidsinkludering. Formålet er å skape faste, langvarige arbeidsplasser som er tilrettelagt for mennesker som ikke kan nyttiggjøre seg av andre arbeidstilbud. Per dags dato er selskapet sertifisert i kvalitetssikringssystemet Equass og ISO-sertifisert.

– Vårt samfunnsoppdrag er å gi mennesker et meningsfullt arbeid, i tillegg til muligheten til å utvide deres nettverk og få gode kollegaer og venner som de kan være med på fritiden. Vi ser at folk utvikles og trives her, og da blir jobben meningsfull for alle ansatte, sier daglig leder Tom Willy Olsen. 

Daglig leder i KSI, Tom Willy Olsen. Foto: Gwen Hanssen.  

KSI ble opprettet i 1996 da selskapet gikk under navnet Kjøkkenservice Industrier AS. Siden den gang har bedriften fungert som et ledd i NAV og Kristiansand kommunes tiltakskjede for yrkeshemmede. I samarbeid med NAV jobber KSI med å få mennesker med fysiske og psykiske utfordringer ut i arbeidslivet. Gjennom sysselsetting skal bedriften bidra til å kvalifisere og utvikle ressursene hos den enkelte ansatte.  

– For oss er KSI en viktig samfunnsaktør som bygger videre og utvikler ressurser hos den enkelte i trygge og forutsigbare omgivelser. De er uredde og nysgjerrig inn mot nye tiltak som vil kunne få flere i arbeid, sier NAV leder Heidy Døsvik og legger til: 

– KSI leverer god kvalitet på tjenestene de leverer, og er ikke minst en viktig samarbeidspartner for oss i NAV.  

Vi takker dere for jobben dere gjør   

– KSI er en svært viktig bedrift for befolkningaen i Kristiansand. I hele 25 år har de bidratt til å gi jobb til mennesker som ellers ville vært holdt utenfor arbeidslivet. Jeg er glad og takknemlig for den jobben de gjør, sier Ordfører Jan Oddvar Skisland, før han fortsetter: 

– Dessuten er de en innovativ bedrift som hele tiden jobber for å utvikle seg og vokse. Jeg vil gratulere dem så mye med 25 årsdagen, og håper de kan fortsette det gode arbeidet også i minst 25 år til! 

Vaskelinje/KSV-prosjektet: Mats Bygland, Yacob Bereket og Tesfaldet Bokray. Foto: Gwen Hanssen.  

Du kan finne mer informasjon om KSI inne på hjemmesiden deres her.