Kommunedirektør Camilla B. Dunsæd bidro i dag på kommunalpolitisk toppmøte under temaet «Ung og innafor». Hun fortalte om Kristiansands-programmet «Flere i arbeid» som nå er i støpeskjeen.

– Vi må gjøre ting annerledes for å lykkes, slo Dunsæd fast – og stilte spørsmålet «Står systemet i veien for de gode løsningene»? Innlegget ble levert i form av en kort film etterfulgt av en debatt om mulighetene, utfordringene og begrensningene.

Dunsæd avslutter filmen med å si at Kristiansand vil utfordre systemene som er med på å forsterke utenforskap:

– Vi er klare for å prøve ut innovative løsninger som kan ha overføringsverdi til resten av landet. Gevinsten er stor. Vi vil ha et samfunn der alle kan være innafor, vi vil ha et fargerikt fellesskap der folk hører til og kan bidra ut fra egne forutsetninger. Vi er klare for å gyve løs.

Her kan du se filmen: 

Følgende satt i panelet som diskuterte etter filmen var vist:

  • Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby
  • Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen
  • Ådne Naper, medlem av hovedstyret i KS
  • Astrid Hoem, leder AUF
  • Synnøve Kronen Snyen, leder SU

Kommunalpolitisk toppmøte er et årlig arrangement.  Statsminister Erna Solberg og Bjørn Arild Gram, (styreleder i KS) innledet toppmøtet.  

HKH Kronprinsregent Haakon åpnet del to av konferansen.

Fakta om Flere i arbeid

  • Kristiansand har et viktig satsingsområde med bred politisk støtte som kalles Flere i arbeid. Programmet er en satsning på «innenforskap» som byggestein i samfunnsutviklingen.
  • Satsingen er organisert som et femårig prosjekt med næringsliv, fylkeskommune, NAV og universitetet som partnere i programmet.
  • Programmet skal følges opp med temaer som omhandler kvalifisering og etterspørsel av potensiell arbeidskraft