Kristiansand kommune avvikler ventekarantene

1. juli 2021 avviklet regjeringen ordningen med ventekarantene.  Kristiansand kommune følger de nasjonale føringene og avvikler ordningen, etter å ha vært i kontakt med FHI.

Ventekarantene innebærer en stor byrde for mange. FHI anser at ventekarantene, slik smittesituasjonen nå er i Kristiansand, har en begrenset effekt.  

Kommuneoverlege Pricilla Hilton er tydelig på at det er viktig å være på vakt og teste seg ved den minste mistanke om smitte, enten fordi man har symptomer eller hvis man har mistanke om å ha vært eksponert for noen som har vært smitteførende. Har du stor grunn til mistanke bør du holde deg hjemme til testsvaret foreligger.

Disse tiltakene vil sannsynligvis langt på vei tilsvare effekten av ventekarantene, og er mindre belastende for våre innbyggere.

Det er også viktig å fortsette å opprettholde generelle smitteverntiltak: Hold deg hjemme hvis du er syk, hold avstand til andre enn de nærmeste, særlig innendørs, og husk håndhygiene og hostehygiene.  

Her finner du oversikt over hvor du kan teste deg og hvilke karanteneregler  som gjelder.