Foregangsby for demokrati og menneskerettigheter

To år på rad har Kristiansand arrangert en Europakonferanse om demokrati og menneskerettigheter i samarbeid med Europarådet. Nå har partene signert en langsiktig samarbeidsavtale.

Kontraktsignering_godt smil.JPG

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland signerte avtalen sammen med visegeneralsekretær Bjørn Magnus Berge fra Europarådet (til høyre i bildet). Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune.

Avtalen som ble signert på Rådhuskvartalet mandag 23. august innebærer at Europarådet går inn som fast medarrangør i konferansen og vil bistå Kristiansand med programarbeid og foredragsholdere. Det er også en utviklingsklausul i avtalen, slik at samarbeidet kan utvides til å omfatte andre aktiviteter og prosjekter som kan fremme demokrati og menneskerettigheter.  

– Det betyr mye for Kristiansand at vi har fått en samarbeidsavtale med den eldste og største organisasjonen for demokrati og menneskerettigheter i Europa, og med den kompetanse, de ressurser og nettverk som da blir tilgjengelige for oss, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.  

Vil nå ut til folket  

– Europarådet er veldig interessert i å være partnere for slike arrangementer som Europakonferansen, slo Bjørn Magnus Berge fast. Han ble valgt til visegeneralsekretær i Europarådet tidligere i år og er i Norge for første gang etter at han tiltrådte stillingen.  

– Europakonferansen i Kristiansand kan være en modell for hvor hvordan vi kan utvikle denne type arrangementer i alle våre 47 medlemsland. Dere vil møte åpne dører og vi er innstilt på et samarbeid slik at dere i Kristiansand lykkes. Vi ønsker å nå ut både lokalt og regionalt over hele Europa, sa Berge.   Avtalen i Kristiansand settes dermed i et viktig perspektiv som pilotprosjekt i Europeisk sammenheng.  

Flere gode støttespillere

Samarbeidsavtalen åpner også for at Europarådet kan inngå avtaler med hver av de øvrige institusjonene i byen som har gått sammen med Kristiansand kommune om å arrangere den årlige Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter. Partnerne er Universitetet i Agder, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Stiftelsen Cultiva, Kilden teater- og konserthus og Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo. Berge vil ha separate møter med disse institusjonene under besøket sitt i Kristiansand.  

Signering av samarbeidsavtale og de fem partnerne_closer.jpg

Fra signeringen av samarbeidsavtaen mandag 23. august: Fra venstre: Marie Theresie Sørensen (kommunikasjonssjef Kilden Teater og Konserthus), Sunniva Whittaker (rektor ved UiA), Jan Oddvar Skilsand (ordfører i Kristiansand), Børn Magnus Berge (visegeneralsekretær i Europarådet), Reidar Fuglestad (adm. dir. SKMU/Kunstsiloen), Kirsti Mathiesen Hjemdal (daglig leder i Cultiva) og Kristine Sødal (direktør for ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter). Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune.

Det rådet stor optimisme på et felles møte med Kristiansand kommune, Berge og de fem andre partnerne, også omtalt som ‘pilarene’ i mandagens møte.  

Arbeidet med temaer og foredragsholdere for neste års konferanse er allerede i gang, og partene er enige om at ytringsfrihet fortsatt skal være et viktig tema for fremtidige konferanser.

Kunst og demokrati

Ytringsfrihet kan romme veldig mye, inkludert pressefrihet, kunstnerisk ytringsfrihet og akademisk frihet - for å nevne noe. Disse temaene er svært relevante for alle de fem institusjonene som bidrar til gjennomføringen av Europakonferansen. 

– Der kunsten blir truet står også demokratiet og vakler, oppsummerte Marie Theresie Sørensen som representerte Kilden teater og konserthus på møtet.  

Formalisert samarbeid  

– Vi må være kloke i hvordan vi bygger dette arbeidet år for år. Jeg er glad for at vi nå får formalisert samarbeidet. Vi må passe på at vi går i en retning som er bærekraftig, samtidig som vi opprettholder momentum, understreket Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand.

Både han og resten av Kristiansand har erfart at demokrati og menneskerettigheter heller ikke er en selvfølge lokalt i regionen.