Kringsjå skolen offisielt åpnet

– Alle involverte er stolte over det vi har fått til med dette prosjektet. Det er to vakre og funksjonelle bygg som er tatt i bruk, sier rektor Oddbjørn S. Egeland.

Til stede ved åpningen var blant andre ordfører, leder og nestleder for oppvekstutvalget, oppvekstdirektør og kommunalsjef for skole og SFO, idrettssjef, eiendomssjef samt representanter for prosjektet og entreprenører. Også representanter for ansatte, og for foreldrene ved leder av samarbeidsutvalget og foreldrenes arbeidsutvalg var med. 

Skolen gleder seg over sambruk med idrett. Både skolen og idrettshallen er i bruk store deler av døgnet, og uteområdet har blitt et sted i nærområdet som familier går på tur til. Der koser små og store seg sammen.  

– Vi er på plass nå i skole, idrettshall og halvparten av uteområdet. Resten av uteområdet blir ferdig utbygd fram mot neste skolestart, sier Egeland.  

 

Forsidefoto: Oddbjørn Sødal Egeland