Kranselag – en viktig milepæl for Tangvall skolesenter

Skryt, takk og feiring, stod på programmet da det nylig ble avholdt kranselag på Tangvall, hvor Søgne skole- og idrettssenter bygges.

Sentralt atrium under bygging av Søgne skole- og idrettssenter

Sentralt atrium under bygging. Foto: Rebeca Gogozan

– Løfter Tangvall som et sentrum i vekst

– Dette anlegget vil være med på å løfte Tangvall som et sentrum i vekst og Søgne som region. Dere som bygger dette svære anlegget, skal vite at dere gir ungdom i hele regionen en helt annen fremtid ved å kunne ta sin utdannelse i nærmiljøet. Dere bidrar til at deres fremtidige kollegaer innen bygg og anleggsteknikk får de beste lokaler og topp moderne utstyr – noe som vil gi både elever og lærere inspirasjon og motivasjon til læring. Takk til alle for foreløpig godt utført arbeid. Vi gleder oss til bygget blir ferdig, og at elever og ansatte kan flytte inn og puste liv i bygget.

Det sa avdelingsleder Line Marie Poppe i avdeling for opplæring og karriereveiledning i Agder fylkeskommune.

Gammel tradisjon ved tett bygg

– Det er alltid fint å markere at bygget er tett. Kranselag er en viktig milepæl i arbeidet med å oppføre bygg. Det markeres med denne festen, sa Geir Hille, prosjektleder fra BRG Entreprenør AS (BRG).

Unikt samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen

Søgne skole- og idrettssenter er et felles bygg med ungdomsskole, videregående skole og idrettshall. Det er et unikt samarbeid mellom Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune som begge står som oppdragsgivere. Les mer om prosjektet her

Dronefilm: Agder fylkeskommune/J.V.Aardal

Opplæring før skolen står ferdig

Allerede før bygget er tatt i bruk, er det en læringsarena. En rekke lærlinger innen ulike fag er involvert i byggingen. Opplæring av lærlinger er som en forsmak på den læringen som skal skje når ungdomsskolen står klar i 2022 og den videregående skolen i 2023.  

Kristiansand kommune setter i sine seriøsitetsbestemmelser, et krav om at minimum 10 prosent av arbeidede timer innenfor fagområder med behov for læreplasser, utføres av lærlinger.  I dette prosjektet opplyser BRG at de oppfyller kravet med god margin. Hele 17 prosent av timene er utført av lærlinger. – Dette vitner om at entreprenøren tar sin del av ansvaret for å få fram dyktige fagarbeidere, kommenterer Erik Sandsmark, prosjektsjef i by- og stedsutvikling i Kristiansand kommune.

– Vi er storfornøyd med innsatsen til alle som jobber med dette prosjektet, både hos entreprenører, i prosjekteringsteamet og byggherreorganisasjonene i kommunen og fylkeskommunen. Det er et stort og komplisert prosjekt med mange aktører og vi er veldig fornøyd med at byggingen er i rute i forhold til fremdriftsplanen med ferdig ungdomsskole i desember 2022. En ryddig og oversiktlig byggeplass viser at BRG har full kontroll på dette, sier Harald Kimestad, prosjektansvarlig for eiendom i Kristiansand kommune.

Foto av kranselag Tangvall

BRG-sjef Gunnar Thompson og Erik Sandsmark, prosjektsjef i kommunen under kranselaget. Foto: Kristiansand kommune.

Kvalitet i sentrum

– Dette er en godt organisert byggeplass med mye aktivitet. Her er det vilje og evne til å levere på kvalitet. Det ser vi for eksempel på at det ikke har vært noen ulykker eller ulykkesfravær på anlegget. For tiden er det rundt 100 personer som jobber her, og flere skal det bli før første trinn er ferdig om rundt et år. Fortsett med det gode arbeidet og takk for reisen så langt, sa Eivind Eikeland fra WSP AS, som er prosjektleder for Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune.  

Forventningsfulle ansatte

– Dette blir Søgnes nye samlingsplass for opplevelser og glede gjennom læring, kultur og idrett. Bygget for fremtidens drømmer og ideer! Vi gleder oss stort, det sier Geir Bergqvist og Linda Rabbe Haugen, begge avdelingsledere ved Søgne videregående skole.

Etter planen skal de første fra Søgne vgs flytte inn i januar 2023, mens resten av skolen følger etter ved skolestart august 2023.

Også ved Tangvall ungdomsskole er det store forventninger.
– Dette blir ufattelig fint og vi gleder oss stort, sier rektor Elin Rekve. Noen av våre ansatte har nylig vært på en omvisning i bygget, og de melder tilbake at dette ser veldig bra ut. Ikke minst gir det motivasjon for å stå på resten av byggeperioden når vi ser hvilken kvalitet elevene vil få, sier hun.

I dag må skolen benytte både Nygård skole og Tintjønn skole til praktiske fag, som kunst og håndverk, kroppsøving og mat og helse. Bygget de tidligere brukte til disse fagene ble revet i vår, og de gleder seg til å få samle alt på ett sted igjen. Etter planen vil ungdomsskolen stå ferdig i desember 2022.

Også ansatte og elever ved Knuden – Kristiansand kulturskole, som i dag holder til på Søgne gamle prestegård, flytter inn i det nye skoleanlegget.

Fortjent oppmerksomhet til lærling

Eirik Mollestad fikk fortjent oppmerksomhet under kranselaget fordi han samme dag hadde bestått fagprøve i tømmerfag. Oppgaven var et av inngangspartiene ved skolen.

Een stolt HR-leder Petter Blomqvist og lærling Eirik Mollestad som samme dag bestod fagprøve i tømmerfag

Petter Blomkvist, HR-leder hos BRG, gratulerte den nyslåtte fagarbeideren med en gave, til stor jubel fra forsamlingen. Foto: Cheryl Macdonald

Bilder fra kranselaget

Foto av atriet

Atriet ved skolesenteret. Foto: Kristiansand kommune.

Idrettshall sett fra tribune

Idrettshall sett fra tribune Foto Rebeca Gogozan

Linda Rabbe Haugen fra Søgne vgs i uferdig undervisningsrom med ulike fargeprøver på veggen

Linda Rabbe Haugen fra Søgne vgs i uferdig undervisningsrom med ulike fargeprøver på veggen Foto Rebeca Gogozan.

Tangvall kranselagIdrettssjef i Kristiansand kommune Øystein Glad smaker på kranselagskaken. Foto: Kristiansand kommune.