Fortsatt kortere åpningstid i de kommunale barnehagene

Åpningstiden for de kommunale barnehagene i Kristiansand vil fortsatt være fra 08.00-15.30 ut uke 2 i 2022.

(Oppdatert 5. januar 2022 med at redusert åpningstid videreføres ut uke 2). 

Teksten under ble publisert 9. desember 2021. 

Den reduserte åpningstiden gjelder kommunale barnehager. Eventuelle reduserte åpningstider i private barnehager avgjøres av den enkelte barnehagens eier.

- Vi må dessverre redusere åpningstiden for å kunne drive barnehagene på en smittevernfaglig forsvarlig måte, i tråd med den nye forskriften som gjelder fra 13. desember. Det er nå mye smitte i barnehagene og mange ansatte som ikke kan møte på jobb på grunn av sykefravær, slik at vi er nødt til å redusere åpningstiden inntil videre, i første omgang til nyttår, sier oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad.

Hun understreker samtidig at barnehagene vil gi tilbud om utvidede åpningstider for barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Her er det særlig viktig å ivareta helsepersonellets behov i den pressede situasjonen i disse tjenestene.

Selv om foreldre med slike funksjoner har rett på utvidet tilbud, oppfordrer oppvekstdirektøren sterkt om at de bare bruker retten hvis det er helt nødvendig. Det er fordi bemanningen i barnehagene nå er kritisk presset. I ytterste fall må kommunen vurdere å stenge barnehager, helt eller delvis.

Reduksjon i oppholdstiden gir ikke grunnlag for reduksjon i foreldrebetalingen.

(Forsidebildet er tatt av Anders Martinsen fotografer)