Koronasatsing til kunst og kultur

Det lyses ut kr 2 500 000,- til kunst- og kulturprosjekter som bidrar til å fylle levekårsprosjektet «mangfold, offentlig rom og digitalisering» med variert innhold. Søknadsfrist er 22. mars.

painting-1786236_1920.jpg

Foto: Jean-Pierre Bellec fra Pixabay 

Sammen med Agder Kunstsenter, Kristiansand kommune, Fri Agder og Skeive Sørlandsdager, utlyser Cultiva en tredje ekstraordinær koronasatsing.

Denne satsingen har flere formål:

  • Å stimulere til utforskning av hvordan kunst og kultur kan sette mangfold på agendaen.
  • Bidra til holdningsendring, kompetanseheving og bevisstgjøring om levekårsutfordringer for utsatte grupper.
  • En håndsrekning til kulturfeltet som fremdeles har det utfordrende som følge av korona.

Det lyses ut kr 2 500 000,- til kunst- og kulturprosjekter som bidrar til å fylle levekårsprosjektet «Mangfold, offentlig rom og digitalisering» med variert innhold. 

Kunst og kulturaktører i Kristiansand utfordres til å søke med prosjekt, verk, aktiviteter eller opplevelser som gjennomføres innenfor perioden fra mai til august 2021. Prosjektene skal virke i offentlig rom innenfor Kristiansand kommune, og være i tråd med gjeldende smittevernregler.

Søknadsfrist er mandag 22. mars 2021 kl. 24:00. Søknadene forventes ferdigbehandlet innen fredag 26. mars 2021. 

På Cultiva sin nettside finner du all informasjon om satsingen, hvem som kan søke og søknadsskjema.