Koronalettelser fra og med 11. juni

Formannskapet vedtok 9. juni en rekke lettelser i koronatiltakene. Den nye forskriften gjelder fra og med fredag 11. juni og til og med fredag 18. juni.

Dette gjelder i Kristiansand

Vedtatte lettelser

- Det blir tillatt med offentlige arrangementer tilsvarende trinn 1 i den nasjonale gjenåpningsplanen. (Norge er på trinn 2).

Det betyr:

  • Maks 10 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til d, likevel
    • 50 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune
    • 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  • Maks 200 personer på utendørs arrangement. Kan være 600 hvis alle sitter på fast tilviste plasser. Da skal det ikke være flere enn 200 i hver kohort, og det skal være to meters avstand mellom kohortene. 

  • Inntil 10 personer på private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler. Utendørs er maks antall 20. Det er fortsatt mulig å ha barnebursdag hjemme med flere enn fem gjester. Det er barnehage- eller barneskolekohorten som kan inviteres.

- Åpning av fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller, treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, lekeland, museer, kino, teater, konsertsteder og andre offentlige steder/virksomheter hvor det foregår kultur og underholdningsaktiviteter. 

- Tillatt med skjenking av alkohol – også uten matservering – til klokka 23.30.

- Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

- Går fra påbud til anbefaling om hjemmekontor.

- Ned til gult nivå også på videregående skoler.

- Avslutninger og skoleturer kan gjennomføres på visse vilkår.

- Det blir tillatt å være fysisk til stede på universitetet, høgskoler og fagskoler.

Disse reglene beholdes

- Forbudet mot flere enn fem gjester hjemme og på hytta. Personer som er beskyttet skal fortsatt regnes med i antallet personer.

- Forbudet mot innendørs idrett for voksne over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

- Påbudet om munnbind inne i det offentlige rom.

- Påbudet om utvidet ventekarantene.

- Påbudet om registrering av gjester på serverings- og skjenkesteder.