Konferanse om barnefattigdom og lavinntekt

24. november arrangerer vi Nye mønstre-konferansen 2021. Temaet er barnefattigdom og lavinntekt. Hva vet vi egentlig? Og hva kan kommunene gjøre? Forskere og fagfolk presenterer ny kunnskap og ny praksis.

Plakat 210x118mm.jpg

Professor Philip Wilson fra University of Aberdeen vil fortelle om hvordan sosial ulikhet og påvirker utviklingen av hjernen hos barn. Professor Tormod Bøe fra Universitet i Bergen setter fokus på hvordan kommuner kan tilnærme seg lavinntektsutfordringer med utgangspunkt i modeller for hvordan lav inntekt kan påvirke barn og unges helse og utvikling. Filmskaper Kaisa Hansen-Suckow viser filmen «Så er spørsmålet, hadde de egentlig råd til det før òg?», om hvordan hun og familien opplevde å leve med lavinntekt. I tillegg bidrar flere aktører med ulike perspekiver på barn, lavinntekt og sosial ulikhet. Familiekoordinatorer i Nye mønstre deler erfaringer fra sitt arbeid, og vi får presentert resultater fra forskningsprosjektet “Nye mønstre - et forskningstøttet innovasjonsprosjekt”.

Alle er velkomne!

– Vi er stolte over å få så sentrale folk på barnefattigdomsfeltet hit til Kristiansand og Nye mønstre-konferansen. Dette blir en veldig spennende dag, med ulike perspektiver på sosial ulikhet, understreker prosjektleder Kristine Vigsnes som ønsker velkommen til fagfolk som treffer barn og unge, til ledere og planleggere, politikere, frivillige organisasjoner og andre interesserte!

Konferansen er gratis og finner sted i Niels Henrik Abels hus, i Tordenskjolds gate 68, i Kristiansand.

Meld deg på her

Her kan du lese mer om den enkelte foredragsholder.