Kommunal kompensasjonsordning til restaurant -og serveringsbransjen i Kristiansand

Kristiansand kommune er tildelt, og har mottatt kr. 10,34 millioner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

9,34 millioner kroner er bestemt fordelt til foretak i restaurant- og serveringsbransjen i Kristiansand. Tilskuddet skal gå til drift for å motvirke negative virkninger av smittevernstiltak som særlig rammet restaurant –og serveringsbransjen. 

Søknadsfrist er 18. mars 2021 klokken 12.00

Her finner du kriterier for å kunne søke og lenke til søknadsskjema. 

Tilskuddsordningen kunngjøres på kristiansand.kommune.no og på businessregionkristiansand.no, og markedsføres gjennom sosiale kanaler.