Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – del II

Kristiansand kommune er tildelt støttemidler og har kr. 14 088 000 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilgjengelig til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Hensikten med støtteordningen er å sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen er rettet mot lokale virksomheter som har hatt økte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Kristiansand kommune innretter den nasjonalt notifiserte ordningen mot virksomheter innen overnatting, servering, treningssentre, opplevelses-, arrangements –og aktivitetsarrangør-virksomhet, fornøyelses- og temaparker samt virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Søknadsfrist er 15.06 2021, Kl. 23.59.

Her finner du kriterier for å kunne søke og lenke til søknadsskjema.