Kom med innspill til temaplan frivillighet

Hvordan skal kommunen jobbe strategisk for å skape en aktuell og levende frivillig sektor? Dette kan du være med å svare på ved å sende inn dine innspill til temaplan for frivillighet. Svarfrist er 12. august.

Rikt landskap av frivillighet i Kristiansand

Annette Sørlie Stray.jpg

Frivillighetskoordinator, Annette Sørlie Stray. Foto: Svein Tybakken

Kristiansand kommune skal utarbeide en temaplan for frivillighet som skal gjelde fra 2021-2025. I den forbindelse inviterer vi frivilligheten og den øvrige befolkning til å komme med innspill til det videre arbeidet med å skape en sterk frivillig sektor i kommunen vår. 

– I Kristiansand kommune er det hele 843 registrerte frivillige organisasjoner så vi vet at det er et rikt landskap av frivillighet i hele byen vår. Det frivillige arbeidet som nedlegges skaper samlet sett store økonomiske og menneskelige verdier for samfunnet vårt. Med temaplan frivillighet ønsker Kristiansand kommune å tilrettelegge for at frivilligheten kan vokse og videreutvikle seg. I den forbindelse ønsker vi innspill til hva vi bør få med og prioritere i den nye temaplanen, sier frivillighetskoordinator, Annette Sørlie Stray.

Vi vil høre din stemme!

Illustrasjon innspill frivillighet shutterstock_559451713.jpg

Foto: shutterstock.com

Hvilke nye grep trenger vi for å styrke frivillig sektor? Hva fungerer bra og hva kan bli bedre? Dette kan du være med å gi innspill på, enten som privatperson eller som representant for frivilligheten. Dette er viktige bidrag og stemmer å ta med inn i arbeidet med temaplanen.

Du kan sende inn innspill via dette digitale skjemaet:

Innspillsskjema

Skjemaet er åpent frem til 12. august 2021.

Veien videre

Våren 2021 har det blitt gjennomført en rekke innspillsmøter på tema med frivillige lag og foreninger og internt i kommunen. Det er ønskelig at organisasjoner og privatpersoner som vi ikke har kommet i kontakt med, eller som ønsker å sende ytterligere innspill kan gjøre dette. Til høsten vil det være en høring av dokumentet før endelig politisk vedtak. Temaplan frivillighet skal endelig vedtas i bystyret høsten 2021.

Kontaktperson

Har du spørsmål om innspillsskjemaet eller temaplan frivillighet ta gjerne kontakt med frivillighetskoordinator, Annette Sørlie Stray mob: 90 15 08 89.

E-post: Annette.Sorlie.Stray@kristiansand.kommune.no