Kom med innspill til ny kulturstrategi

Hvordan skal man legge til rette for et bærekraftig, nyskapende og kreativt kulturliv i Kristiansand? Dette kan du være med å svare på ved å sende inn dine innspill til ny kulturstrategi. Frist for innspill er 15. mai.

bilde til innspill kulturstrategi.jpg

Arkivfoto. Alle foto: shutterstock.com

Kristiansand kommune holder nå på å utarbeide en kulturstrategi. Den skal gi retning for arbeidet med kulturen de neste årene. Ambisjonen er å ha et godt kulturtilbud til byens innbyggere som bidrar til god livskvalitet, utfoldelse, refleksjon og gjør Kristiansand til en god kommune å bo i.

Direktør for kultur og innbyggerdialog inviterer derfor alle innbyggere til å komme med innspill til hvordan man kan utvikle en god strategi for årene fremover. 

Torbjørn Urfjell Foto Anne Lise Norheim.jpg

Torbjørn Urfjell. Foto: Anne Lise Norheim

Torbjørn Urfjell er direktør for kultur og innbyggerdialog og står i spissen for arbeidet med den nye strategien. Han håper at mange innbyggere i Kristiansand vil komme med gode ideer som kan peile kommunen inn i den riktige retningen i strategiarbeidet.  

− Kristiansand har allerede et spenstig kulturliv, og vi håper denne strategien kan svare på hvordan kunst og kultur kan bety enda mer for utviklingen av Kristiansand og folkene som bor her fremover, sier Urfjell. 

Vi ber innbyggerne om hjelp

Hvordan kan kunst- og kulturfeltet bidra til vekst og verdiskaping i Kristiansand, og hvilke forutsetninger må være til stede for å ha et rikt, variert og aktivt kunst- og kulturliv i Kristiansand?

Det er enkelt å bidra, og vi vil gjerne høre din stemme. Du kan sende inn ditt innspill via dette digitale skjemaet: 

Digitalt innspillskjema   
 
Skjemaet er åpent frem til 15. mai. 

Innspillmøter for kunst- og kulturfeltet

Kunst- og kulturaktører har blitt invitert til åpne temamøter hvor man har kunnet gi innspill til kulturstrategien. På Kulturdirektørens Facebook-side blir det jevnlig oppdatert hvilke digitale møter som ennå gjenstår, og som man kan melde seg på.

Innspillkasser

Fire postkasser blir plassert rundt på bibliotekene i Kristiansand. Disse kan brukes til å poste dine innspill til kulturstrategien. Hver postkasse har i tillegg en QR-kode som kan brukes for å sende inn dine innspill digitalt. I tillegg blir en postkasse sendt rundt på fritidsklubbene i Kristiansand.

IMG_7405 -1.jpgIMG_7407 - 2.jpgIMG_7409 - 3.jpgIMG_7411 --4.jpgPostkasse 5.jpg

Innspillkassene er blitt utformet av fem unge kunstnere med lokal tilknytning.

Postkasse 1 (Helene Mari Lindebø) finner du på Vågsbygd bibliotek.

Postkasse 2 (Simon Daniel Tegnander Wenzel) finner du på Tangvall bibliotek.

Postkasse 3 (Erlend Evensen) finner du på Nodeland bibliotek.

Postkasse 4 (Andreas Lian) finner du på hovedbiblioteket ved Torvet.

Postkasse 5 (Finn Adrian Jorkjen) reiser rundt på forskjellige fritidsklubber i Kristiansand.

Mer informasjon rundt disse kunstnerne kan du finne her:

Informasjon om kunstnerne

Medvirkning

Det er lagt opp til en prosess for å få inn medvirkningsinnspill, både underveis i utarbeidelse av strategiforslaget og en fire uker lang høring før endelig politisk vedtak. Ny kulturstrategi skal endelig vedtas i bystyret høsten 2021. 

Kontaktperson

Har du spørsmål om innspillskjemaet eller kulturstrategien ta gjerne kontakt med rådgiver kultur Jørgen Skauge, mobil 45 28 66 04 
E-post: Jorgen.Skauge@kristiansand.kommune.no