Klima – en del av kommunens arbeid

Formannskapet og representanter fra administrasjonen møttes til workshop om klima 15. september. Dette som en del av et større prosjekt i kommunens klimaarbeid.

workshop_klima_formannskapet_ EOStrand3.jpg

Politikerne i formannskapet hadde workshop om klima sammen med miljøvernenheten etter formannskapsmøtet 15. september. 

Kristiansand kommune ved miljøvernenheten har mottatt klimasatsmidler til et større prosjekt som skal undersøke status og bidra til å institusjonalisere klimaarbeidet i kommunen. Forrige uke møttes formannskapet og representanter fra administrasjonen til workshop, som en del av dette prosjektet.  

Bystyret har vedtatt at Kristiansand kommune skal kutte 80 prosent klimagassutslipp innen 2030, og det kreves strategisk og målrettet arbeid for å komme dit.

Formålet med denne workshopen var å finne måter å fremme dialog og samspill om klima, slik at arbeidet med klimaomstilling kan bli mer effektivt.  

Klima som en integrert del av kommunens arbeid

Klima-institusjonaliseringsprosjektet skal blant annet bidra til å gi kommunen et godt klimaledelsessystem, slik at klimaspørsmål blir en del av det daglige arbeidet i kommunen. Klima-institusjonalisering vil blant annet si at klima blir innlemmet i systemene kommunen bruker, at man dermed vurdere klima i alle saker som skal til politisk behandling og at det er tydelige prosedyrer, systemer og ressurser på plass slik at klima- og miljø kan bli satt i system.  

Insam, et rådgivingsmiljø som er eksperter på bærekraftig omstilling, bidrar i prosjektet med ulike leveranser. Denne workshopen var en del av en innspillsrunde til deres sluttrapport med anbefalinger om klimaledelse i Kristiansand kommune.

workshop_klima_formannskapet_ EOStrand2.jpg

Lars Wang fra Insam ledet workshopen, og la til rette for en god samtale med faglige innledninger. Politikerne og administrasjonen fulgte så opp med diskusjon i grupper.  

Utfordrende å få oversikt over klimafeltet 

Noe politikerne trakk frem som utfordrende, var at politiske saker som handler om klima ofte er svært omfattende og med et komplisert språk, som gjør det vanskelig å gjøre gode vurderinger. De ber om at administrasjonen gjør de faglige rådene enkle og oversiktlige, slik at politikerne kan gjøre best mulig vedtak.  

Ønsker mer dialog 

workshop_klima_formannskapet_ EOStrand.jpg

Flere politikere trakk også frem at de er usikre på hvordan de kan ha dialog med administrasjonen om ting de lurer på, fordi det er strenge regler for kontakten mellom dem. De ønsker seg mer dialog før sakene blir vedtatt, med prosesser der folkevalgte, innbyggere og administrasjon kan møtes og drøfte sakene. Arbeidsmøter og workshops ble foreslått som gode måter å jobbe på.  

Klimakommunen jobber systematisk for å oppnå målene 

Miljøvernenheten holder på å utarbeide en ny klima- og miljøstrategi for kommunen. Denne skal vise hvordan lokalsamfunnet skal jobbe strategisk og effektivt frem mot en overgang til et lavutslippssamfunn. 

  • I lavutslippssamfunnet er klimasporene som hver nordmann etterlater seg helt nede i 1,5 tonn CO2 per år. 
  • I et lavutslippssamfunn bor vi i sykkel- og gåavstand til mye mer av det vi trenger i det daglige – skoler, barnehager, butikker, grøntområder og parker. Og ikke minst har vi kort avstand til et godt kollektivtilbud. 
  • På middagsbordet er en del av ukas kjøttmåltider erstattet med fisk og mye grønt.
  • Når vi bruker bil, er den utslippsfri og vi deler den med flere. 
  • Vi bruker mye mindre energi til oppvarming og elektrisitet i boligen vår og energien vi bruker er fornybar.
  • Varene vi kjøper; sykler, vaskemaskiner, møbler, byggematerialer, sko, klær og deler til diverse produkter er produsert med langt mindre energi, og den er fornybar. 

For å nå et lavutslippssamfunn er det nødvendige å sette store omstillingsprosesser i gang.   

workshop_klima_formannskapet_ EOStrand4.jpg

Politikere og administrasjon satt sammen under workshopen.

Et annet viktig verktøy for å redusere klimagassutslipp, er utviklingen av kommunens klimabudsjett. Miljøvernenheten og økonomiområdet arbeider sammen for å lage et budsjett over klimagassutslipp, på samme måte som et økonomisk budsjett. 

Det rigges et arbeid for å jobbe mer systematisk for å oppnå klimagassreduksjoner i kommunen som organisasjon, kommunen som eier og kommunen som samfunn. Det er forventet at den nye måten å jobbe på kan føre til en reduksjon av klimagassutslippene våre i Kristiansand.  

Kommunen har i 2021 deltatt i et pilotprosjekt i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn, der det skal tilrettelegges for et mer hensiktsmessig oppsett for kommunene i Miljøfyrtårn. Som en del av dette prosjektet, og arbeidet med institusjonalisering av klimaarbeidet i kommunen, prøver vi å finne gode løsninger på hvordan arbeidet med Miljøfyrtårn og klimabudsjett kan ses i sammenheng.

Tekst og foto: Elin Osnes Strand, rådgiver klima- og bærekraftformidling.