Klare for hurtigtesting

Ordningen med hurtigtesting i barnehager, grunnskoler og videregående skoler er klar til å tas i bruk fra og med mandag 6. september.

Ordningen er innført for å avlaste koronasenteret på Kløvertun. Tidligere måtte testingen for å slippe vanlig smittekarantene som nærkontakt ved smitte i barnehager og skoler, skje på Kløvertun eller en annen teststasjon.

Unntaksordning

Testkapasiteten var i uke 35 så hardt presset at kommunen fra torsdag 2. til søndag 5. september måtte gjennomføre en unntaksordning. I disse dagene ble derfor nærkontakter til smittede i skoler og barnehager sendt rett i karantene, uten mulighet til å teste seg ut.

I helga fikk over 700, de aller fleste under 18 år, denne beskjeden fra koronasenteret. Disse må gjennomføre den vanlige smittekarantenen på ti dager. Først etter dag sju har de mulighet til å teste seg ut.  

Test i stedet for karantene

Fra og med 6. september blir det altså mulig å teste seg for å unngå karantene igjen. Nå gjøres testingen med en hurtigtest i skolen eller barnehagen. Testen gir svar på 15 minutter. Negativ test betyr at de fortsatt kan være på skolen eller barnehagen.    

Testingen begynner ikke før det er påvist smitte i skolen eller barnehagen. Den første testen skal tas så fort som mulig, helst samme dag som det er påvist smitte.

Barnehager

Barna skal testes to ganger. Det er helsepersonell som tar begge hurtigtestene. Dette skjer enten i barnehagen eller på Kløvertun koronasenter. 

Vi minner om at barn ikke skal i barnehagen hvis de har symptomer eller restsymptomer på forkjølelse.

Barneskole 1.-4. trinn

Også elever til og med 4. trinn skal testes to ganger. Helsepersonell vil ta den første testen på skolen. Det vil bli prøvd ut at neste test tas hjemme etter 3-5 dager ved hjelp av sine foresatte. 

Foresatte får SMS om at barnet har med seg utstyr til hurtigtesting hjem.

Hvis det er vanskelig å ta testen hjemme: Gi beskjed til skolen, eller bestill time på Kløvertun koronasenter på nett eller telefon: 94 80 90 41.

5.-7. trinn, ungdomsskole og vgs

Elevene i videregående skole får igjen muligheten til å teste seg i stedet for å gå rett i karantene. De vil følge samme opplegg som elever i ungdomsskolen og de eldste på barneskolen. 

Elevene skal testes tre ganger. På skolen får de demonstrert hvordan de de skal ta den første testen mens de selv utfører den. 

De to neste hurtigtestene tas hjemme på dag 3 og dag 5 etter den første testen på skolen. Elevene får de hjelp av sine foresatte til å ta testene hjemme.   

Hva gjør du hvis testen er negativ?

Da fortsetter du å møte på skolen eller barnehagen.

Hva gjør du hvis testen er positiv?

Da må gå i vanlig isolasjon hjemme. 

Hvis den positive testen ble tatt på barnehagen eller skolen, gir ansatte beskjed til hjem og Koronasenteret.  Du må ta en «vanlig» test på Koronasenteret for å kontrollere at hurtigtesten er riktig.  

Hvis testen ble tatt hjemme, må du eller dine foresatte ringe Koronasenteret (94 80 90 41) for å fortelle at du har fått en positiv hurtigtest. Du vil raskt få time på Koronasenteret for å ta en «vanlig» test. Gi også beskjed til skolen.  

Hva skjer hvis du ikke tester deg?

Da må du være i vanlig smittekarantene.  

To typer hurtigtester

I Kristiansand blir det delt ut to typer hurtigtester. De er litt forskjellige. Det er veldig viktig at testene blir gjort riktig, derfor må bruksanvisningen leses nøye først. I filmene demonstreres det som står i bruksanvisningen.

Roche

Bruksanvisning - Roche

Film - Roche

Kortversjon 
  • Testpinnen: Ta bomullspinnen 2–3 cm inn i nesen. Rotér rundt 4 ganger i hvert nesebor.
  • Reagensrøret: Rør testpinnen med bomullen nederst rundt minst 10 ganger i væsken i reagensrøret av plast. Etterpå klemmer du på bomullsdotten på testpinnen (utenpå røret) før du tar ut pinnen og setter korken på reagensrøret. Spissen på korken skal være opp. 
  • Testbrikken: Drypp 4 dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.

Du kan lese av resultatet etter 15 minutter. Antall streker på testbrikken viser om du har testet positivt, negativt eller om testen er ugyldig og må tas på nytt.

Panbio

Bruksanvisning - Panbio

Film - Panbio

Kortversjon 
  • Fyll væske fra den lille beholder inn i røret.
  • Testpinnen: Ta bomullspinnen 2 cm inn i nesen. Rotér minst 5 ganger i hvert nesebor.
  • Røret: Rør testpinnen med bomullen nederst rundt minst 5 ganger i røret med væske i. Etterpå klemmer du på bomullsdotten på testpinnen (utenpå røret) før du brekker av øverste del av pinnen og skrur på den blå korken.
  • Testbrikken: Drypp 5 dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.

Du kan lese av resultatet etter 15 minutter. Antall streker på testbrikken viser om du har testet positivt, negativt eller om testen er ugyldig og må tas på nytt.