Klare for dialogmøte med et oppdelt Lund

Onsdag 20. oktober holder formannskapet sitt første av to dialogmøter med Lund. I samråd med velforeningene er bydelen delt opp på grunn av sin størrelse.

13 000 innbyggere

1500 Formannskapet 04022020.jpg

Formannskapet, med ordfører Jan Oddvar Skisland i spissen, er klar for å møte innbyggere på Lund. Foto: Svein Tybakken

– Ifølge statistikk bor det ca. 13 000 innbyggere i området Lund-Sødal. Bydelen er den nest mest folkerike i Kristiansand, etter Vågsbygd. Vi har hatt møte med aktuelle velforeninger i bydelen og blitt enige om at vi deler opp slik at vi får to dialogmøter. Det første er for det sentrale Lund og Marvika og holdes på Kongsgård skolesenter onsdag 20. oktober kl. 17.00-19.30 (se program nederst). Så blir det eget møte for området Gimlekollen, Fagerholt, Kongsgård 1 og 2, Vige og Bjørndalsheia neste år, nærmere bestemt den 26. januar.

Tilrettelegger

1500 Hallvard Auestad.jpg

Hallvard Auestad leder enheten for demokratiordninger. Foto: Ole Martin Kyllo

Dette sier Hallvard Auestad. Han er leder for demokratienheten i Kristiansand kommune. De er blant annet støtteapparat for formannskapet og tilrettelegger dialogmøtene i samarbeid med innbyggerrepresentanter som velforeninger, organisasjoner, næringsliv og andre.

– Barn på Sødal Terrasse og Skaugo går på Lovisenlund skole, så disse områdene kjenner seg absolutt som en del av Lund. De var enige om denne oppdelingen og de er glade for et «eget» dialogmøte med byens folkevalgte, sier Auestad, som har opplevd mye god respons fra bydelene når det gjelder formannskapets dialogmøter, som demokratienheten har tilrettelagt siden møtene kom i gang i februar i fjor.

Ansikt til ansikt igjen

– Nå er vi glade for at koronarestriksjonene er over og vi kan møtes ansikt til ansikt igjen. Det fungerte med digitale møter, men det er en helt annen kvalitet på dialogen når vi kan ha småprat i pausen med kaffe og noe å bite i.

Hallvard Auestad får også henvendelser om hva som skjer med oppfølgingen av spørsmålene og sakene innbyggerne kommer med under dialogmøtene. Han er glad for at han kan peke på et system der innbyggerne kan følge med selv.

Kommunen svarer

Dialogmøtene har en egen hjemmeside på kommunens nettsider. Der ligger det informasjon om bakgrunnen for dialogmøtene og grundige referater fra hvert av møtene. Når du klikker deg inn på referatet, finner du øverst «Kommunen svarer». Her kan du klikke videre inn på oversikt over hvor den enkelte sak er i svarprosessen, forklarer Auestad.  

Hallvard Auestad forklarer også at kort tid etter at et dialogmøte er avholdt, tar demokratienheten for seg innspillene som er kommet inn i løpet av kvelden. Sammen med innspill som er kommet via skjema på nettsiden, blir disse sortert etter hvilket av kommunens tjenesteområder som best kan svare. En kontaktperson i hvert tjenesteområde får ansvar for å svare ut aktuelle innspill. Slike svar kan enten være at det settes inn tiltak eller at innspillet blir en del av en politisk prosess.

Program 20. oktober kl 17.00-19.30

 • Framnes og Kuholmen vel ved Harald Arntsen:
  Hva gjør det trivelig å bo på Lund?
 • Elever ved Oddemarka skole: Ingrid Bjørnholmen Øvensen,
  Maria Aaby Ranneberg
 • UiA ved Kjetil Helland: «UiA på Lund: vår rolle i nærmiljøet»
 • Midt-Agder friluftsråd ved Magnus Thomassen : «Jegersberg: viktigheten av naturen og friluftsverdien for hele Lund og byen
  for øvrig»
 • Lund menighet v/Petter Tangaard Lomeland: Sammen for det gode
 • KIF v/Inger Steinsland: Friidrettstilbudet for barn og unge på Lund
 • Kristiansand næringsselskap ved prosjektleder Frode Veåsen Karlsen: Planlagte utbyggingsprosjekter på Marviksletta
 • Weissers Jorde velforening ved Gordon Fuglestad: Hvordan vi blir påvirket av ny bebyggelse.
 • Kort pause
  Ordet fritt ca. kl. 18.30 med spørsmål fra innbyggere.
  Det er satt av ca. en time til dette.