Kirken venter med utvidelse

Den norske kirke venter med å åpne for flere deltagere i Kristiansand til tidligst søndag 7. mars grunnet smittepresset.

Den norske kirke har 15 menigheter og mange kirker og kapeller i Kristiansand. Reglene tilsier nå at det er lov å ta imot flere mennesker i kirkene på faste tilviste seter, samtidig som smitten øker i Kristiansand. Kirkelig fellesråd har derfor meldt til sine ansatte og samarbeidspartnere at de venter med å åpne for flere deltakere til tidligst søndag 7. mars grunnet smittepresset.

Direktør kultur og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell, har ansvar for kommunens oppfølging av kirkelig fellesråd og andre tros- og livssynssamfunn.

- Jeg er glad for at Kirken, som det største trossamfunnet, velger å vente med å utvide hvor mange som møtes for å unngå smitte, sier Urfjell.

- Jeg vet mange trossamfunn er utålmodige etter å samle fellesskapet i menighetene sine, men om det er mulig å vente litt til, så bidrar de til å hjelpe kommunen med å få kontroll med smittesituasjonen.