Ventekarantene og test på flere bussruter

Kommuneoverlegen ber passasjerer på flere bussruter 15. og 16. mars 2021 om å gå i ventekarantene og kontakte koronasenteret for testing.

Kommuneoverlegen ber følgende busspassasjerer om å gå i ventekarantene og teste seg omgående, da det har vært personer med påvist virusmutasjon på de nevnte bussrutene.

Mandag 15. mars:
Bussrute 2171 og 2172 fra Vognsneset til Tinntjønn skole. Avgang kl. 07.57 - ankomst kl. 08.22.

Bussrute 2171 fra Tinntjønn skole til Vognsneset. Avgang kl. 14.38 - ankomst kl. 14.59.

Bussrute 40 fra Tangvall pl. A til Kristiansand rutebilstasjon. Avgang kl. 17.00 - ankomst kl. 17.38.

Bussrute 31 fra Henrik Wergelandsgate pl. G - Vennesla sentrum nord. Avgang kl. 07.45 - ankomst kl. 08.10.

Bussrute 30 fra Vennesla sentrum nord til Henrik Wergelands gate. Avgang kl. 15.13 - ankomst kl. 15.51.

Tirsdag 16. mars:
Bussrute 2171 og 2172 fra Vognsneset til Tinntjønn skole. Avgang kl. 07.57 - ankomst kl. 08.22.

Bussrute 2171 fra Tinntjønn skole til Vognsneset. Avgang kl. 14.38 - ankomst kl. 14.59.

Bussrute 31 fra Henrik Wergelands gate pl. G - Vennesla sentrum nord. Avgang kl. 07.45 - ankomst kl. 08.10.

Bussrute 31 fra Vennesla sentrum nord til Tollbodgata. Avgang kl. 14.30 - ankomst kl. 14.53.

Berørte busspassasjerer skal i umiddelbar ventekarantene

Det innebærer at vedkommende skal teste seg og være i ventekarantene frem til testresultat. Når du har fått påvist negativ test kan du gå ut av ventekarantene.

Dersom du har symptomer må husstandsmedlemmer være i midlertidig ventekarantene.

For bestilling av test eller spørsmål: Kontakt koronasenteret

Om ventekarantene

I tillegg til karantenebestemmelsene i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)§ 4, har følgende personer karanteneplikt:

Personer som er pålagt karantene av kommunelegen fordi de venter på eget prøvesvar eller er husstandsmedlem til nærkontakt som venter på sitt prøvesvar. Karanteneplikten gjelder til negativt prøvesvar foreligger eller til den oppheves av kommunelegen.