Kan du være med å vaksinere?

Kristiansand kommune er godt i gang med forberedelsene til vaksinering for kommunens befolkning. Vi er i gang med vaksineringen, og følger FHIs prioriteringsrekkefølge.

Vaksinering

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Fastlegene vil innkalle sine pasienter fortløpende til vaksinering etter prioriteringsrekkefølgen fra FHI.

For alle innbyggere som ligger utenfor nevnte prioriteringsrekkefølge, vil kommunen sette opp egne vaksinasjonssteder som man oppsøker for å få sin vaksine.

Hvor disse stedene vil være avklares i disse dager og vil etter hvert bli publisert.

Denne vaksineringen vil komme i gang etter fastlegene har vaksinert sine pasienter og at kommunen har fått levert tilstrekkelig med vaksinedoser.  

Mobilisering av ressurser til vaksinasjon

Vi ønsker å kartlegge så mange som mulig av sykepleiere, eller annet personell med erfaring fra vaksinasjon, som kan bistå kommunen med dette arbeidet. Flere har allerede meldt seg.

Kommunen vil forsøke så langt som mulig å benytte eget personell, men kan få behov for eksterne til å bistå.

Kvalifisert personell til å:

  • Stå for selve vaksineringen - sette sprøyter
  • Forberede vaksinen

Kvalifisert personell er utdannede sykepleiere og annet helsepersonell med erfaring fra vaksinasjon.

Vi vil også kunne komme til å kontakte frivillige organisasjoner for å bistå med alt fra kø organisering og andre forefallende oppgaver rundt vaksinestedet.

Selve vaksineringen vil kunne foregå hele dagen og alle dager i uken.

Send navn, kontaktinfo med telefonnummer og epost, noe om tilgjengelighet og utdannelse.

Post.Personellbank@kristiansand.kommune.no  

Det er foreløpig uforpliktende å registrere seg. Vi vil kontakte de aktuelle når alt er planlagt ferdig. Mye er avhengig av antall doser kommunen får til enhver tid. Det er også fortsatt uvisst når vi kommer i gang med denne massevaksineringen, mer oppdatert informasjon vil etter hvert komme.

Kontakt for media

Dag Morten Frantzen
Beredskapsrådgiver
99 29 63 14

OBS! Ikke henvend deg til mediekontakten for generelle spørsmål om vaksineringen og denne kartleggingen. Ved spørsmål knyttet til om du er aktuell som vaksinatør eller lignende, benytt epostadressen over.