Julehilsen fra ordfører Jan Oddvar Skisland

Les ordfører Jan Oddvar Skisland sin julehilsen til alle innbyggere i Kristiansand.

Kjære Kristiansandsinnbyggere

Jeg vil gjerne ønske dere en gledelig jul!

Nok en annerledes jul, og enda en gang nye utfordringer knyttet til samvær og gode sosiale møter. Vi trenger alle å få dele tid og tanker med hverandre, og julen er en god periode både for ettertanke, nærhet og gode samtaler.

I år er det samvær som begrenses av nasjonale regler, av karantene og av skepsis for å smitte eller bli smittet. Jeg vil gjerne formidle til dere alle, at kanskje vi kan være litt færre enn vi pleier, men samtidig prøve å sørge for at alle har noen. Et ekstra besøk eller en telefonsamtale kan bety mye.

Så vil jeg gjerne også trygge dere på at kommunen har mye folk i jobb gjennom julen. Både på institusjoner og hjemmetjeneste, og vi har god bemanning på testsenter og smittesporing.

Til slutt, det ser ut til at vi får fine og kalde juledager. Benytt gjerne muligheten til å komme ut i natur og frisk luft, gjerne sammen med andre.

Vennlig hilsen
Jan Oddvar Skisland
Ordfører