Jobbing hjemmefra påbudt til 13. juni

Nå er det påbud om hjemmekontor for arbeidsplasser i Kristiansand kommune. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Dette gjelder fra arbeidstidas start mandag 31. mai og foreløpig til 13. juni.

Jobbe hjemmefra.JPG

Foto: Bente Alida Johannessen, Kristiansand kommune

Innskjerping

Dette innebærer altså en betydelig innskjerping av det som hittil har vært en anbefaling.

- Denne innstrammingen gjelder for alle arbeidsgivere i Kristiansand kommune og ikke bare for kommuneansatte, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

Administrasjonen ba formannskapet i et ekstraordinære møtet søndag kveld om å vedta en rekke innstramminger knyttet til pandemien.

Påbud om å jobbe hjemmefra for alle arbeidsgivere i hele kommunen er en del av vedtaket. 

Les mer om møtet, argumentene og beslutningene her

Arbeidsgivers ansvar

Forutsetningen for å jobbe hjemmefra er at en kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. Ansatte som driver tjenester eller utfører oppgaver som krever stedlig drift, møter på jobb som normalt.

Den enkelte arbeidsgiver har ansvar for å gjøre vurderinger rundt situasjonen på sitt eller sine arbeidssteder. 

Dersom det er spørsmål, kan de rettes til denne epostadressen.