Jobber for barn og unges rettigheter i byutvikling

Tone Mjåland er kommunens representant for barn og unge i plan- og byggesaker. Hun er opptatt av at barn og unge som blir berørt av nye planer skal bli hørt.

Se for deg følgende eksempel: Trine på 10 år skal gå til skolen, men opplever at snarveien hun alltid har brukt plutselig er sperret av med gjerder. På innsiden står det en gravemaskin på stien og arbeidsfolk står klare med motorsag for å kappe ned trær og busker. Deres jobb er å jevne området slik at det blir klart for et nytt boligfelt, men for Trine og andre elever betyr det at de mister en viktig snarvei.

Tone Mjåland.jpg

Tone Mjåland er Kristiansand kommunes representant for barn og unge i saker som skal til politisk behandling. Foto: Marte Krogstad

Et slikt eksempel er nettopp det Tone Mjåland jobber med for å unngå. Hun jobber som representant for barn og unge (BUR) i plan- og byggesaker som skal til politisk behandling i Kristiansand kommune. I hovedtrekk jobber hun for at barn og unge skal bli hørt i saker som berører dem. Det er ingen grenser for hvem det kan være, enten det er «Trine» som opplever at hun kan miste en viktig snarvei eller noen venner av «Trine» som bruker snarveien innimellom på fritiden og syns det er leit at den forsvinner.

BUR er representant for de under 18 år og er opptatt av å fremme barn og unges rettigheter i byutvikling.

– Barn og unges rettigheter i byutvikling er viktig og hvis de opplever at de mister et område som de bruker kan de si ifra til meg. De skal få si sin mening og det bør bli tatt hensyn til. Dette er spesielt viktig ettersom de under 18 ikke har stemmerett og kan dermed ikke påvirke politisk gjennom valg, sier Mjåland.

Når Mjåland får innspill videreformidler hun barn og unges mening i sin reneste form til politikerne.

– Det vil si at jeg ikke gjør en vurdering eller endrer noe av budskapet for det barna sier skal komme frem akkurat slik de sier det, sier hun som i tillegg vurderer planene ut fra retningslinjer som regjeringen har vedtatt.

Barn og unge skal høres når det skjer noe som påvirker de og dette kalles medvirkning. I denne filmen kan du se hvordan dette gjøres: 

 

Løfter frem barn og unges stemmer til politikere

Som representant for barn og unge jobber Tone Mjåland tidlig og underveis med administrasjonen og følger opp saker. Hun sitter også i by- og stedsutviklingsutvalget med politikere hvor hun gir råd, veiledning og forslag til endringer.

– Jeg jobber med små og store reguleringsplaner og litt byggesaker og jeg går gjennom alle saker som politikere i by- og stedsutviklingsutvalget skal behandle. Jeg gjør vurdering av området, temaene som påvirker barn og gjør vurdering på medvirkningen. I tillegg leser jeg innspill som kommer i alle saker som skal til politikerne og ser etter forhold som berører og som handler om barn og følger det opp, sier hun før hun fortsetter:

– Som representant har jeg en veldig fin posisjon ved at jeg er tett på politikerne og tett på administrasjon, men jeg bestemmer ingenting selv. Jeg løfter frem det barna selv sier i ulike prosesser og saker og gir i tillegg min egen vurdering utfra rammer som regjeringen har satt for faktorer som påvirker barn.

Ser på barn og unges medvirkning i plansaker

Tone Mjåland ved modell av Svanedamsveien.jpg

Svanedamsveien er en av plansakene som Mjåland har vært involvert i. Her forklarer hun vurderingene som ble gjort angående skygge, lys og grøntarealer for barn. Modellen står utstilt i Rådhuskvartalet. Foto: Marte Krogstad

Jobben som BUR innebærer hektiske dager med alt fra små reguleringsplaner der to-tre tomter skal endres på til større planer som trafikksikkerhetsplan og kommuneplanens arealdel. I alle sakene er det to ting som Mjåland ser på.

– Jeg ser på hvordan medvirkning bør legges opp og hvordan det er gjennomført slik at en kan sikre at barna kan si det de har ønsker om. Det andre jeg ser på er vurderingen av planene. Det er alt av areal som barna bruker, sol, skygge, trafikkfare, forurensning og støy. Jeg ser også på barnas muligheter til å bevege seg trygt i de aktuelle områdene og det kan være utkjøringer rett ved et fortau, lys og sikt.

Nærmere 200 saker i året

I løpet av året som Mjåland har jobbet som BUR har hun mange befaringer med velforeninger bak seg for å bli kjent i de aktuelle områdene og for å treffe med innbyggerne i nabolaget. Grunnet stor stabel med plan- og byggesaker kan ikke dette gjøres hver gang, men hun følger ekstra med på saker i byutvikling som påvirker de under 18 år.

– I min jobb er jeg ute og treffer barn i saker som er store eller spesielt konfliktfylte, men på grunn av antall saker blir det utfordrende å være ute i hver enkelt sak. I løpet av en uke kan jeg gjøre vurdering i 20 ulike saker og i løpet av 1 år har jeg gjort vurderinger i nærmere 200 saker i politiske utvalg. Men til tross for mange saker er det barn og unge jeg er her for, og hos meg finnes det ingen terskel så det bare å ta kontakt dersom det er behov, sier Mjåland avslutningsvis.

Kontakt Tone

Barn og unge kan kontakte Tone Mjåland på mobil 40 46 87 20 eller ved å sende en e-post.

Foreldre kan også kontakte henne på vegne av barnet/barna samt velforeninger eller nabolag som opplever at en reguleringsplan har forhold som berører barn og unge.