Isolering ved smitte - nye regler

Det er nye regler fra 25. september, og disse har tilbakevirkende kraft for de som sitter nå i isolasjon.

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand. 

Kortere tid i isolasjon fra nå av 

Personer som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut og de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. 

Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato. 

Dette gjelder også de som sitter i isolasjon i dag, og som har vært i isolasjon i over 5 døgn. De kan nå avslutte sin isolasjon. 
 
Se her for mer informasjon