Innskriving i skolen

Barn som er født i 2015 skal begynne på skolen høsten 2021. Foreldre eller foresatte har nå fått brev fra kommunen, der det står hvilken skole deres barn skal gå på.

Skolestart

Senest 8. februar må en av de foresatte bekrefte skoleplassen, eller søke om at barnet får plass ved en annen skole. Innskrivingen skjer ved at en av de foresatte logger seg på Foreldreportalen ved hjelp av ID-porten i Min side øverst på kommunens nettside. 

Endelig svar om skoleplass kommer i midten av februar til den foresattes digitale postkasse.

Det vil også være mulig å logge seg på Foreldreportalen for å sjekke sitt barns skoleplassering. 

Skolestart