Innholdsrik oppstart med Comte Bureau

Mandag 6. desember var det oppstartmøte for prosjektet som inntil videre heter “Mer treffsikker innsats for arbeidsinkludering”. Prosjektet har fått støtte fra StimuLab-ordningen.

Deltakerne var prosjektlederne og nøkkelpersoner i programmet Flere i arbeid og det tverrfaglige konsulentteamet som er koblet på fra Comte Bureau, A-2 og Oxford Research.

Workshop 5_hender.jpeg

– Målsetningen med workshopen var å skaffe innsikt som konsulentene kan bruke til å planlegge videre fremdrift i ‘diagnosefasen’, altså den innledende fasen som prosjektet er i nå, fortalte prosjektleder fra Kristiansand kommune, Ingvild Gundersen Little.

Diamanten.jpg

En god del av oppstartmøtet gikk med til gruppearbeid der man blant annet jobbet med brukerreiser, målgrupper, sentrale aktører og informanter - og noe som prosjektet kaller ‘akseleratoren’. Dette sistnevnte skal være et fysisk lokale der aktører fra programmet Flere i arbeid kan møte innbyggere, dele og skape deltakelse.

Workshop 3 god stemning.JPEG

Engasjerte deltakere i gruppearbeid: Fra venstre Ingelill Lærum Pedersen (programleder, Kristiansand kommune), Helena Frustøl (prosjektleder fra Næringsforeningen), Frøya Brox (intern i Næringsforeningen) og Kristian Rostoft Boysen (Oxford Research). 

Innfridde forventningene

Programleder Ingelill Lærum Pedersen var godt fornøyd med engasjementet blant deltakerne i workshopen. – Det kom frem masse relevante og konkrete forslag på de fire stasjonene vi hadde lagt opp til under selve arbeidsdelen, og jeg ser virkelig frem til hva vi kan skape sammen i dette prosjektet, sa hun.

Ingelill_smiler.JPG

Ingelill Pedersen

Les mer om Stimulabordningen her

Les mer om kontraktstildelingen til Comte Bureau her.

Foto i artikkelen: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune